Przejdź do treści

Czy 5 lat pracy w Niemczech zapewnia dostęp do emerytury? Przepisy mówią jasno

16/03/2024 11:22 - AKTUALIZACJA 16/03/2024 11:22
Czy po 5 latach pracy można otrzymać pełną emeryturę? Oto, co mówią przepisy

Planowanie emerytury jest nieodzownym elementem zarządzania swoją przyszłością zawodową i finansową. Wielu pracowników z Polski, decydując się na pracę w Niemczech, zastanawia się, jak system emerytalny w tym kraju wpłynie na ich przyszłe świadczenia. Często pojawia się pytanie: czy po 5 latach pracy można otrzymać pełną niemiecką emeryturę? Oto, co mówią przepisy.

Mit minimalnego okresu składkowego

Przykład pani Barbary, która przepracowała w Niemczech 5 lat, a następnie powróciła do Polski i osiągnęła wiek emerytalny, jest doskonałym punktem wyjścia do rozwiania pewnych mitów. Wielu Polaków żywi przekonanie, że po pięciu latach pracy w Niemczech nabędą prawo do minimalnej emerytury i będą mogli cieszyć się nią w Polsce. Tymczasem, rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana.
Przeczytaj także: Cios dla Polaków pracujących w Niemczech. Będą musieli pracować dłużej

Co to jest okres oczekiwania?

Okres oczekiwania to minimalny czas ubezpieczenia wymagany do nabywania praw emerytalnych. W Niemczech, zgodnie z informacjami Deutsche Rentenversicherung, po 5 latach pracy uzyskuje się jedynie prawo do ubiegania się o emeryturę. Nie oznacza to automatycznego prawa do pełnego świadczenia.

Jakie są fakty?

  • 5 lat pracy w Niemczech daje prawo do ubiegania się o świadczenia, ale nie gwarantuje pełnej emerytury.
  • 20, 25, 35, 45 lat pracy to kolejne progi, które definiują wysokość przysługujących świadczeń. Zależą one od rodzaju ubezpieczenia i indywidualnej historii składkowej pracownika.

Miesiące, a nie lata, są jednostką kalkulacji przy weryfikacji spełnienia wymaganego okresu oczekiwania. Każdy miesiąc kalendarzowy, w którym choć częściowo wystąpił okres ubezpieczeniowy, liczy się jako pełny miesiąc. (Czytaj dalej pod zdjęciem)

Emerytura po 5 latach

Czym są okresy zastępcze i naliczenia?

Oprócz standardowych okresów składkowych, do okresu oczekiwania mogą być zaliczane również tzw. okresy zastępcze, np. związane z prześladowaniami politycznymi. Ponadto brane są pod uwagę okresy naliczenia (np. związane z chorobą, ciążą, bezrobociem, edukacją). Okresy te mają kluczowe znaczenie przy wyliczaniu przyszłych świadczeń. (Czytaj dalej poniżej)

Czy 5 lat pracy w Niemczech zapewni pełną emeryturę?

Powrót do pytania o panią Barbarę – czy po 5 latach pracy otrzyma ona pełną niemiecką emeryturę? Odpowiedź brzmi: nie. Pani Barbara, podobnie jak każdy inny pracownik, który przepracował w Niemczech 5 lat, nabyła prawo do ubiegania się o emeryturę. Wysokość świadczenia będzie zależała od dalszej aktywności zawodowej i składkowej, zarówno w Niemczech, jak i ewentualnie w innych krajach.

Jaką emeryturę można uzyskać po 5 latach pracy w Niemczech?

System emerytalny w Niemczech jest skomplikowany, ale opiera się na przejrzystych zasadach naliczania świadczeń. Kluczowym elementem jest tzw. punkt emerytalny (Rentenpunkt), który odzwierciedla relację dochodów pracownika do przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Jeśli w ciągu roku dochody pracownika równały się średniej krajowej, przysługuje mu jeden punkt emerytalny. Za każdy zgromadzony punkt emerytalny, pracownikowi przysługuje określona wartość emerytalna. Stawki te różnią się w zależności od regionu. Oznacza to, że wysokość emerytury po 5 latach pracy w Niemczech bezpośrednio zależy od liczby zgromadzonych punktów emerytalnych i regionu, w którym były one nabyte. Aby dowiedzieć się więcej o konkretnych kwotach, które można oczekiwać po 5 latach pracy w Niemczech, zapraszamy do lektury naszego artykułu: Taką emeryturę otrzymuje osoba, która pracowała jedynie przez 5 lat