Przejdź do treści

Czym różni się Europass od popularnego CV?

Tagi:
22/07/2016 07:15 - AKTUALIZACJA 22/07/2024 12:41

cv25Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która umożliwia obywatelom Europy prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa ich konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy oraz stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą.

Europass obejmuje portfolio zlożone z pięciu dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze Unii Europejskiej, państw EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów kandydujących do UE.

Każdy z tych dokumentów może funkcjonować samodzielnie, ale kompletując je, można stworzyć pełne portfolio dokumentów związanych z karierą zawodową.

Europass obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku, a w jego skład wchodzą:

  • Europass – CV,
  • Europass – Paszport,
  • Europass – Mobilność,
  • Europass – Suplement do dyplomu,
  • Europass – Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego

EuropassCV to profesjonalne CV o przejrzystej strukturze, które umożliwia pełną prezentację informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Pracodawcy, dokonując wstępnego wyboru nadesłanych ofert, rzadko mogą poświęcić więcej niż minutę na lekturę jednego CV. Jeżeli kandydatowi nie uda się wywrzeć odpowiedniego wrażenia, oznacza to, że zmarnuje nadarzającą się okazję. Dlatego CV powinno być napisane w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę czytającego i pokazać, dlaczego jego autor zasługuje na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Zadanie to znacznie ułatwia Europass – CV, który dzięki przejrzystej strukturze eksponuje mocne strony jego posiadacza. Umożliwia także udokumentowanie umiejętności zdobytych poza edukacją formalną (szkolną).

Europass – Paszport Językowy to dokument przedstawiający poziom umiejętności językowych posiadacza w zakresie słuchania, czytania, pisania, porozumiewania się i samodzielnego formułowania wypowiedzi.

Warto wiedzieć
Europass – Paszport Językowy znacznie ułatwia samoocenę umiejętności językowych oraz precyzyjne ich przedstawienie.

W dokumencie ocena umiejętności jest dokonywana przez posiadacza na podstawie tabeli samooceny opracowanej przez Radę Europy.

Istotną częścią dokumentu jest rubryka „Doświadczenie językowe”, w której zawiera się informacje na temat dotychczasowego wykorzystania języka obcego. Kandydat do pracy może w tym miejscu zaprezentować umiejętności językowe nabyte poprzez własne doświadczenia zawodowe czy prywatne kontakty
z cudzoziemcami, wyjazdy zagraniczne, czytanie fachowej literatury lub samokształcenie. Jest to więc dokument szczególnie ważny
i przydatny dla osób niemogących potwierdzić swojej znajomości języka obcego zdanymi egzaminami czy odpowiednimi certyfikatami.

 

Europass – Mobilność potwierdza europejskie ścieżki kształcenia, czyli okresy nauki lub szkolenia odbywane w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego, np. praktyki zawodowe
w przedsiębiorstwie, semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany lub praktyka w charakterze wolontariusza
w organizacji pozarządowej. Wydawany jest bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass na wniosek instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż.

Europass – Suplement do Dyplomu zwiększa czytelność dyplomów wydawanych przez polskie uczelnie i dostarcza pełnych informacji na temat poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów, a także szczególnych osiągnięć absolwenta oraz jego uprawnień zawodowych. Dokument wydawany jest przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów.

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe jest stworzony dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy zdali egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dokument zawiera szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem dostępnych dla niego zawodów. Wydawany jest bezpłatnie przez instytucje przeprowadzające egzamin i wydające dyplom, czyli Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego wydawany jest przez izby rzemieślnicze osobom,które zdała egzamin mistrzowski i uzyskały Dyplom mistrzowski. Wydawany jest nieodpłatnie w j.polskim i dodatkowo w j.angielskim.

Dokumenty można wypełnić on-line lub pobrać w formacie Word lub Open Office we wszystkich językach Unii Europejskiej na stronie europejskiego portalu Europass: http://europass.cedefop.europa.eu.

powroty_miniŹródło: Serwis Powroty.gov.pl