Przejdź do treści

Niemcy policzyli jakie obecnie trzeba osiągać dochody, aby należeć do klasy średniej

31/07/2023 08:31 - AKTUALIZACJA 07/08/2023 19:05
dochody klasa średnia Niemcy

Wiadomości z Niemiec: Dochody klasy średniej w Niemczech – Niemcy borykają się z kryzysem. Niemiecka gospodarka, jako jedyna z grupy G-7, kurczy się zamiast rozwijać. Najnowsza prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazuje, że kryzys będzie się pogłębiał. Mimo to, należy zauważyć, że Niemcy wciąż pozostają jednym z państw o najniższym poziomie bezrobocia i najwyższymi zarobkami w Unii Europejskiej. Niemieccy ekonomiści postanowili zbadać, czy te wysokie zarobki w kontekście rosnących miesięcznych kosztów utrzymania, pozwalają na spokojne życie. Instytut Ifo obliczył, jakie obecnie trzeba osiągać dochody w Niemczech, aby przynależeć do klasy średniej.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Niemcy: Klasa średnia kurczy się. Nowe dane o dochodach Niemców i ucisku podatkowym w tym kraju

Dochody klasy średniej w Niemczech

Instytut Ifo przeprowadził analizę, która dostarcza informacji na temat dochodów i majątku w Niemczech. Według badania szczególny wpływ na stopień zamożności odgrywa tworzenie aktywów w postaci nieruchomości. PRZECZYTAJ: Legendarna niemiecka sieć obuwnicza zmuszona do zamknięcia wszystkich sklepów po 126 latach działalności

“Aby uzyskać przegląd majątku w Niemczech, należy opierać się na badaniach, które analizują sytuację w sposób wyrywkowy, ponieważ w Niemczech brak uporządkowanego i systematycznego rejestrowania majątku, na przykład na podstawie podatku od majątku” – informuje Merkur.de, który opublikował wyniki analizy.

Fundacja Hannsa Seidla we współpracy z Instytutem Ifo przeprowadziła badanie dotyczące dochodów i zamożności klasy średniej w Niemczech.
Czytaj także: Polacy w Niemczech wskazali, co warto przywieźć z Niemiec do Polski

W pierwszym etapie badania wykorzystano dostępne dane dotyczące dochodów, aby określić, czy gospodarstwo domowe należy do „średniej klasy społecznej” zgodnie z klasyfikacją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Obecnie uważa się, że do klasy średniej zalicza się osobę, której roczny dochód netto po odliczeniu podatków i składek wynosi od 75 do 200 procent mediany dochodów w danym kraju. W ramach grupy o średnich dochodach istnieje dalszy podział na niższą średnią (75-100%), średnią średnią (100-150%) i wyższą średnią (150-200%). Następnie badanie wykazało następujące średnie wartości w poszczególnych warstwach: 

Klasa społecznaśredni dochód nettoprzeciętny majątek
niższa klasa średnia20 591 euro92 000 euro
średnia klasa średnia28 600 euro120 000 euro
wyższa klasa średnia38 546 euro184 000 euro

Wartości te dotyczą pojedynczego gospodarstwa domowego. Według autorów badania dla gospodarstwa dwuosobowego wartości należy pomnożyć przez 1,5 zgodnie z bazowym systemem OECD.
Przeczytaj także: Nowe badanie obala mit bogatych Niemiec: Jedna trzecia pracowników nie zarabia wystarczająco na utrzymanie

Aktywa okazują się znacznie wyższe po uwzględnieniu oczekiwanej emerytury

Faktem, który często nie jest brany pod uwagę, jest to, że w Niemczech istnieje niejasność w określaniu aktywów, a mianowicie w uwzględnianiu aktywów emerytalnych – zwracają uwagę badacze. 

Podczas gdy na przykład przedsiębiorcy, którzy nie muszą być obowiązkowymi członkami ustawowego ubezpieczenia emerytalnego, muszą zapewnić sobie emeryturę z istniejących aktywów, co ma wpływ na określenie kwoty ich majątku. W przypadku pracowników podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu oszczędności te nie są brane pod uwagę. Wykorzystując średnie wartości w wycenie uprawnień emerytalnych dla aktywów, badanie prowadzi do wniosku, że aktywa klasy średniej byłyby znacznie wyższe i wyniosły średnio 274 000 euro w niższej klasie średniej, 355 000 euro w klasie średniej i 522 000 euro w wyższej klasie średniej, gdyby te uprawnienia zostały uwzględnione jako aktywa.

Posiadanie nieruchomości wpływa na poziom zamożności

Według tego badania, tworzenie aktywów w postaci nieruchomości odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu bogactwa gospodarstw domowych w Niemczech. Średnio są one najważniejszym aktywem dla wszystkich warstw dochodowych. “Chociaż sam fakt posiadania nieruchomości na własność nie jest kluczem do bogactwa to jednak w grupie osób należących do klasy większość to osoby posiadające nieruchomości”. 
Czytaj także: Niemcy ostrzegają przed problemami z pompami ciepła. 'Przyroda robi swoje’

Źródło: Merkur.de, PolskiObserwator.de