Przejdź do treści

Emerytura łączona polsko-niemiecka: To warto wiedzieć

15/09/2021 17:01 - AKTUALIZACJA 17/11/2023 13:26

Emerytura łączona polsko-niemiecka

Polacy, którzy pracowali w Niemczech, są objęci wspólnotową koordynacją systemów ubezpieczenia społecznego.

PRZYKŁAD
Koordynacja systemów ubezpieczenia społecznego dotyczy na przykład Polaka, który przez 20 lat wykonywał pracę w Polsce, a następnie przez kolejne 3 lata pracował w Niemczech (opłacając składkę emerytalną) i następnie wrócił do Polski, gdzie przepracował kolejne 9 lat, by w wieku 65 lat ubiegać się o przyznanie emerytury.

Warto wiedzieć
Emeryci i renciści mają prawo otrzymywać swoje świadczenia w miejscu zamieszkania, bez względu na to, na terytorium którego państwa członkowskiego mieszkają. Czytaj dalej poniżej

 Podwyżka emerytur w Niemczech! „W 2022 r. emerytów czeka znaczny plus”

Jeśli osoba ubiega się o świadczenia na podstawie przepisów prawnych państwa członkowskiego, a jej okresy ubezpieczenia w tym państwie nie są wystarczające do nabycia prawa do świadczeń, to instytucja tego państwa uwzględnia również okresy ubezpieczenia (lub zamieszkania) przebyte przez tę osobę we wszystkich innych państwach członkowskich, niezależnie od tego, w ilu państwach członkowskich były opłacane składki.

Jeżeli osoba zainteresowana przyznaniem emerytury ma w Niemczech okres ubezpieczenia krótszy niż rok, właściwa instytucja niemiecka nie będzie ustalała uprawnień takiej osoby do emerytury. Ten krótki okres ubezpieczenia zostanie jednak uwzględniony przez instytucje innych państw członkowskich, np. Polski.

Podstawową zasadą jest obowiązek złożenia wniosku w kraju miejsca pobytu zainteresowanego.
W przypadku gdy wnioskodawca mieszka w Polsce i posiada okresy ubezpieczenia (pracy) w Polsce oraz w innych krajach członkowskich UE, np. w Niemczech, właściwą jednostką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a dokładniej wyznaczony przez prezesa ZUS oddział:

Oddział ZUS w Opolu
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole

Numer telefonu do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT):
(22) 560 16 00 – koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem
telekomunikacyjnym.

Istnieje też możliwość złożenia wniosku do oddziału ZUS w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej, który następnie przekaże go – po uprzednim skompletowaniu – do rozpatrzenia właściwej jednostce organizacyjnej ZUS.

Warto wiedzieć
Gdy legitymujemy się okresami ubezpieczenia w dwóch i więcej krajach członkowskich, zaleca się zgromadzenie wszelkich dokumentów i złożenie wniosku na sześć miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Nie istnieje jeden właściwy dokument potwierdzający nasze okresy ubezpieczenia (pracy), który należałoby uzyskać przed powrotem z Niemiec do Polski. Do wniosku o emeryturę dołączyć należy wszystkie dokumenty dotyczące zatrudnienia lub ubezpieczenia otrzymane od pracodawców lub instytucji ubezpieczeniowych w ramach stosowania ustawodawstwa wewnętrznego danego państwa oraz informacje o numerze ubezpieczenia społecznego.

Warto wiedzieć
Po złożeniu przez nas wniosku o przyznanie emerytury w Polsce wszystkie państwa, w których pracowaliśmy, odrębnie ustalą nasze uprawnienia emerytalne i o swoich decyzjach poinformują na drukach SED P6000 ZUS. Następnie organ ten prześle do nas zbiorczy druk SED P7000 z informacjami zebranymi z innych krajów oraz kopie poszczególnych decyzji z wszystkich państw, w których pracowaliśmy. Formularz ten będzie zawierał także informację o terminie i sposobie złożenia ewentualnego odwołania od decyzji poszczególnych państw.

Szczegółowych informacji na powyższy temat udziela:
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT) pod numerem telefonu: (22) 560 16 00 – koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym.

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl, aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych