Przejdź do treści

Wypłata emerytury po śmierci świadczeniobiorcy – Te zasady obowiązują w Niemczech

16/01/2023 13:55 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 17:05
Emerytura po śmierci w Niemczech. Co się z nią dzieje?

Emerytura po śmierci w Niemczech – Śmierć bliskiej osoby jest zawsze bolesna dla krewnych, ale mimo żałoby trzeba jednocześnie załatwić wiele spraw urzędowych. Najczęściej nurtującą kwestią jest emerytura zmarłego świadczeniobiorcy, a konkretniej moment, do którego będzie wypłacana. Jak to prawie zawsze bywa, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale podstawowa zasada jest taka, że emerytura będzie wypłacana do końca miesiąca, w którym nastąpiła śmierć.
Czytaj także: Niemcy: Ile pieniędzy trzeba zarobić dziś, aby otrzymać później 2000 euro emerytury

Po zasłużonej pracy zawodowej renciści i emeryci otrzymują różne świadczenia, które najczęściej kończą się wraz ze śmiercią danej osoby – według miesiąca zgonu. Dotyczy to ustawowego ubezpieczenia emerytalnego lub wypadkowego, a także wypłat z tytułu renty rodzinnej dla urzędników.

Fakt, że renta jest nadal wypłacana po śmierci, przynosi korzyści także osobom, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego. Pieniądze, które zmarły otrzymuje w miesiącu śmierci i są przelewane na jego kontro bankowe, wchodzą do masy spadkowej i mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów bieżących. Nawiasem mówiąc, według stowarzyszenia społecznego VdK, rozporządzenie to dotyczy wszystkich zabezpieczeń, tj. emerytur, rent rodzinnych czy rent edukacyjnych.
Czytaj także: 5 sposobów, dzięki którym wcześniej przejdziesz na emeryturę w Niemczech

Emerytura po śmierci w Niemczech. Co się z nią dzieje?

Jeśli krewny umrze należy jednak wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Między innymi osoby pozostające przy życiu zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania wszystkich instytucji zajmujących się świadczeniami społecznymi o śmierci osoby uprawnionej. Ponadto ważne jest, aby jak najszybciej wyjaśnić, czy emerytura może być wypłacana również po miesiącu śmierci. Czasami pomocne jest, jeśli emeryci wcześniej uporządkowali sprawy urzędowe i wyjaśnione zostały kwestie dotyczące pieniędzy dla osób pozostających na utrzymaniu. Pozostali przy życiu małżonkowie lub partnerzy cywilni otrzymują następnie małą lub dużą rentę wdowią. Dzieci rodzone i adoptowane mogą być również dostosowane w pewnych okolicznościach, pod warunkiem, że są nadal małoletnie lub pozostają w stosunku wychowawczym. Otrzymują one tzw. rentę sierocą. Co do zasady, prawo do tych rent rozpoczyna się w miesiącu następującym po śmierci. Rozwiedzeni partnerzy mają prawo do emerytury tylko w wyjątkowych przypadkach.
Czytaj także: Niemcy znoszą limit dorabiania dla osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę

W przypadku śmierci emeryta zasady są jasne. Jak wyjaśnia niemiecki urząd konsularny, jeśli zmarły mieszkał za granicą, krewni również muszą podjąć natychmiastowe działania. Po tym fakcie należy niezwłocznie poinformować organ rentowy o śmierci. Płatności zostaną wówczas wstrzymane.

Kreiszeitung.de, PolskiObserwator.de