Przejdź do treści

Jaki zakres leczenia w Polsce obejmuje niemiecka karta EKVK

12/05/2017 11:53 - AKTUALIZACJA 12/05/2017 12:11

Osoby, które wybierają się do Polski z Niemiec na krótki czas i nie tracą statusu rezydenta w Niemczech, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ (Europäische Krankenversicherungskarte – EKVK), która potwierdza prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

Korzystanie z Karty EKVK wymaga stosowania się do następujących warunków:
1. Karta jest wydawana z założeniem, że osoba o nią się ubiegająca spełnia kryterium rezydencji na potrzeby świadczeń zdrowotnych
w Niemczech.
2. Karta może być używana tylko przez osobę, której została wydana.
3. Karta potwierdza prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego. Świadczenia te muszą być konieczne ze względu na stan zdrowia w czasie pobytu w innym państwie członkowskim, przy czym brany jest pod uwagę stan zdrowia i przewidywany okres pobytu.
4. Karta nie daje uprawnień do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jeżeli celem podróży jest uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Karta wydana w Niemczech nie daje, co do zasady, prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w następujących sytuacjach:
• wyjazd do Polski tylko w celu uzyskania opieki zdrowotnej
(np. w celu odbycia porodu),
• powrotu na stałe do Polski.

Warto wiedzieć
Wyjazd na stałe do Polski oznacza, iż utraciło się kryterium rezydencji w Niemczech, co z kolei skutkuje utratą ważności karty
i rodzi obowiązek jej zwrotu.

Polacy powracający do Polski tracą prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w oparciu o posiadaną Kartę EKVK dopiero z chwilą uznania ich za opuszczających Niemcy na stałe. Data ważności karty (nawet odległa) nie ma znaczenia, gdyż – zgodnie z warunkami jej wydania – utrata kryterium rezydencji oznacza obowiązek jej niezwłocznego zwrotu organowi wydającemu.

Warto wiedzieć
Polacy wracający do Polski w celu poszukiwania pracy, a więc transferujący przez trzy miesiące zasiłek dla osób bezrobotnych, nie tracą kryterium rezydencji. Nastąpi to dopiero z chwilą utraty prawa do zasiłku transferowanego z Niemiec.

Więcej o  Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego w artykule pt.: „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego”.

Jeżeli celem przyjazdu do Polski jest uzyskanie świadczeń zdrowotnych, należy zaopatrzyć się przed przyjazdem w dokument przenośny S2 (dawny formularz E 112). Jest to dokument potwierdzający prawo do planowanego leczenia w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym jesteśmy ubezpieczeni.

W przypadku powrotu do Polski na stałe należy uzyskać tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

powroty_miniŹródło: Powroty.gov.pl


Zobacz także:

Jaki zakres leczenia obejmuje karta EKUZ?

Leczenie w innym kraju UE. Formularz S1 oraz S2?