Przejdź do treści

Europejska Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Polonijnych

Tagi:
29/08/2016 14:31 - AKTUALIZACJA 22/11/2023 18:46

Jeżeli jesteś nauczycielem polonijnym w Niemczech, ta Konferencja jest dla Ciebie.

Od 30 września do 2 października w Neapolu trwać będzie Europejska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych. Wysoki poziom merytoryczny zapewnią zaproszeni eksperci poczynając od pani profesor Ewy Lipińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, poprzez stałych współpracowników z zagranicy, a kończąc na kadrze Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”.

konferencja_neapol

Przygotowany  program spotkania łączy wiedzę teoretyczną, przydatną w edukacji dwujęzycznej oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w  konieczne do skutecznego nauczania narzędzia.

W ramach proponowanych bloków tematycznych nauczyciele będą mieli okazję poznać istotne zagadnienia z zakresu: edukacji dzieci dwujęzycznych, pracy w  grupie heterogenicznej oraz aktywnych metod pracy z rodzicami oraz uczniami. W każdej z  proponowanych sesji zapewniony został udział uznanych autorytetów z danej dziedziny oraz osób mających duże doświadczenie praktyczne, co ma przyczynić się do uzyskania dużej efektywności i atrakcyjności merytorycznej Konferencji.

Chcąc zapewnić uczestnikom możliwość dyskusji i wymiany poglądów na ważne dla oświaty polonijnej tematy, zaplanowany również został panel dyskusyjny z udziałem gości specjalnych.

Dodatkowo, korzystając z planowanej obecności kandydatów na przyszłych doradców metodycznych, budowanej przez ODNSWP sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych, odbędzie się kolejny intensywny warsztat,  który poprowadzi pani prof. Magdalena Kachniewska – Dziekan Studium Magisterskiego SGH.

Oprócz uczestników pierwszego etapu szkolenia mogą wziąć w nim udział inne – chętne osoby zainteresowane udziałem w projekcie budowy sieci wsparcia metodycznego. Projekt ma charakter długofalowy, a do głównych zadań powołanych Doradców należeć będzie m.in.: współpraca z placówkami dyplomatycznymi oraz organizacjami polonijnymi działającymi w obszarze oświaty na terenie danego kraju lub regionu w zakresie badania potrzeb i ich zaspokajania; tworzenie i aktualizacja bazy informacji o stanie oświaty polonijnej na terenie działania; przygotowywanie i prowadzenie krótkich form szkoleniowych zgodnie z potrzebami lokalnych środowisk; tworzenie planów działań rozwojowych i raportów ewaluacyjnych. Więcej informacji na ten temat możecie Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej www.odnswp.pl lub pod adresem: [email protected]

Konferencja odbędzie się w dniach 30.09 – 2.10.2016r. w Neapolu (http://www.hotelglidei.com/). Zgłoszenia do dnia 10 września 2016r. Formularze zgłoszeniowe należy wysyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] Organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz programu towarzyszącego. Opłata wpisowa wynosi: 20€

Poniżej znajdziecie Państwo program Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy:

List od organizatorów

Program Europejskiej Konferencji w Neapolu

Zał.2 Formularz zgłoszeniowy -Neapol 2016

 

Dariusz Piotr Bonisławski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Anna Smolińska

Prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech