Przejdź do treści

Narodowy Bank Polski prześwietlił polskich emigrantów. Wiedzą ile zarabiamy

25/07/2019 19:53

Narodowy Bank Polski prześwietlił polskich emigrantów. Oto, dlaczego wyjeżdżamy za granicę i gdzie najlepiej zarabiamy.

Coraz częściej Polacy wyjeżdżają za granicę nie z powodu braku pracy, ale w poszukiwaniu wyższych zarobków. Badanie dotyczące pracy, zarobków i oczekiwań polskich emigrantów w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Holandii przeprowadził Narodowy Bank Polski.

Profil polskiego emigranta

Badane kraje są zróżnicowane pod względem specyfiki emigrantów z Polski. Wielką Brytanię relatywnie częściej w stosunku do ogółu emigrantów wybierają osoby lepiej wykształcone, pochodzące ze średnich i największych miast Polski. Migracja w Niemczech jest z kolei najstarsza i słabiej wykształcona, częściej są to osoby z małych miast i wsi. Do Holandii najczęściej wyjeżdżają osoby młode ze średnim wykształceniem.

We wszystkich badanych krajach nieco większy jest udział kobiet niż mężczyzn.

Emigranci w Wielkiej Brytanii i Holandii częściej przebywają tam ze współmałżonkiem lub
dziećmi niż zdarza się to w Niemczech.

Rosnąca emigracja z Polski w Norwegii była do tej pory słabo zbadana. Większość z ok. 85 tys. emigrantów z Polski w Norwegia to osoby, które wyjechały z Polski po 2015 roku. Polscy emigranci w Norwegii, to głównie osoby młode, ze średnim wykształceniem. Większość z nich pracuje w przemyśle lub służbie zdrowia i przy opiece nad osobami starszymi.

Sytuacja zawodowa i finansowa emigrantów

Pozycja emigrantów z Polski na zagranicznych rynkach pracy stabilizuje się. Większy niż w przyszłości odsetek emigrantów deklarował posiadanie regularnej pracy najemnej, a nie zajęć sezonowych. Zmniejsza się udział emigrantów narzekających na pracę poniżej kwalifikacji.

W badaniu zauważono, że nie zmienia się istotnie struktura zawodów, w których pracują emigranci z Polski. Najczęściej pracują oni jako wykwalifikowani robotnicy.

Oto, gdzie wiedzie się nam najlepiej

Wynagrodzenia polskich emigrantów różnią się w zależności od kraju, ale zwykle oscylują wokół 6 tys. zł netto. Tyle mniej więcej wynosi mediana w badanych krajach. Mediana oznacza, że dokładnie połowa osób zarabia więcej, a druga połowa mniej. Zarobki 50 proc. „środkowych” osób (czy po wykluczeniu 25 proc. osób najmniej i najwięcej zarabiających) oscylują w granicach od 4-5 tys. zł do 7-8 tys. zł netto (ponad 10 tys. zł w Norwegii) – wynika też z badania NBP.

Fot. NBP

Biorąc pod uwagę, że medianę wynagrodzeń w polskiej gospodarce w 2018 r. można szacować na ok. 2840 zł netto, praca za granicą daje przeciętnie rzecz ujmując dwukrotnie więcej. Porównując dominanty (czyli najczęstsze wynagrodzenie netto – to w Polsce w 2018 r. wyniosło według NBP ok. 1700 zł netto), relacja oszacowanej najczęstszej płacy za granicą do najczęstszej płacy w Polsce w 2018 roku wynosiła 2,0 w Niemczech i Holandii, 2,7 w Norwegii i 3,6 w Wielkiej Brytanii.

Powrót do Polski

W porównaniu z rokiem 2016 r., spada liczba Polaków deklarujących emigrację na stałe. Z drugiej strony, coraz więcej osób mówi o dłuższych pobytach – 1-3 lata, albo powyżej trzech lat (ale nie na stałe). Choć powroty z migracji nie są częste ze względu różnicę płac pomiędzy Polską i krajami emigracji. Coraz ważniejszym powodem powrotów może być sytuacja rodzinna (wychowanie dzieci w Polsce).

Fot. NBP

Wśród osób, które chcą wrócić, ok. 30-40 proc. osób deklaruje, że zrobi to bez względu na okoliczności. Drugie tyle na razie nie ma żadnych sprecyzowanych planów.

Badanie ankietowe emigrantów z Polski, zostało zrealizowane w okresie listopad-grudzień 2018 roku i było kolejnym z serii badań emigrantów przeprowadzanych co 2 lata na zlecenie Departamentu Statystyki NBP. Badanie zostało przeprowadzone w czterech krajach: w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Holandii oraz po raz pierwszy w Norwegii.

źródło: NBP