Przejdź do treści

Niemcy: Trwa kolejna akcja policji. Wzmożone kontrole w całym kraju

14/10/2020 18:22

Do 18 października w Niemczech i całej Europie trwać będzie akcja wzmożonych kontroli drogowych.

Operacja „Trucks & Bus” skupią się przede wszystkim na pojazdach ciężarowych. Funkcjonariusze sprawdzać będą stan psychofizyczny kierowców ciężarówek i autobusów oraz przestrzeganie przez nich norm regulujących czas pracy i odpoczynku – podaje serwis Trans.info. Oprócz tego, podczas kontroli policja będzie kontrolować stan stan techniczny pojazdów oraz prawidłowe zabezpieczenie ładunku.

Akcja prowadzona jest w krajach należących do ROADPOL, czyli w: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Niemczech, Francji, Finlandii, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Estonii i we Włoszech.

ROADPOL, czyli Europejska Sieć Policji Ruchu Drogowego, funkcjonująca do 2019 r. jako TISPOL.

Do najważniejszych działań kontrolnych realizowanych przez TISPOL należą:

  • Europejska Operacja „Mermaid” („Syrenka”) dotycząca kontroli wykonywania transportu tzw. „ciężkiego”: stanu technicznego wielotonowych ciężarówek oraz wykroczeń popełnianych przez kierujących tym taborem
  • Europejska Operacja „Bus” ukierunkowana na kontrole autobusowych przewozów osób, głównie w okresach wakacji, ferii, wzmożonych wyjazdów turystycznych
  • europejskie działania mające na celu przeciwdziałanie przekraczaniu dozwolonych prędkości oraz lekceważeniu obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa
  • akcja „Alkoholi i Narkotyki”, której celem jest ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami „po alkoholu” lub „po narkotykach”.

Akcje te odbywają się jednocześnie we wszystkich krajach członkowskich TISPOL i trwają kilka dni.

źródło:Trans.info, policja.pl