Przejdź do treści

Polacy lubią Euro, najchętniej z Niemiec i Holandii

17/05/2018 15:08

Wprowadzenie w Polsce europejskiej waluty, stanowiłoby zachętę do wyjazdów zarobkowych dla wielu Polaków.

Fot. Pixabay.com

Coraz więcej Polaków myślących o emigracji wyjechałoby z chęcią do Niemiec i Holandii

Wielka Brytania przestała być już głównym celem migracji zarobkowych z powodu Brexitu i mniej atrakcyjnych, niż jeszcze kilka lat temu zarobków – wynika z najnowszego raportu agencji zatrudnienia Work Service.

Obecnie najpopularniejszym kierunkiem emigracji pozostają Niemcy, z wynikiem 31,4% wskazań. Jest to podyktowane zarówno bliskością geograficzną, jak i bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy u naszych zachodnich sąsiadów. Z danych Eurostatu wynika, że bezrobocie w tym kraju sięga jedynie 3,4%, a jak podawała niedawno niemiecka Federacja Izb Handlu i Przemysłu, na całym tym rynku na obsadzenie czeka aż 1,6 mln miejsc pracy. Dodatkowo płaca minimalna w Niemczech wynosi 8,84 euro, czyli niemal 38 zł za godzinę, a więc jest niema 3-krotnie wyższa niż w Polsce. Co ciekawe, nowym numerem dwa w badaniu stał się kierunek holenderski (15%), który zyskuje na popularności o 6 p.p. względem poprzedniej edycji raportu.

 

Z jednej strony wyraźnie widać, że nasi zachodni sąsiedzi są dziś postrzegani jako duży i chłonny rynek pracy z setkami tysięcy ofert zatrudnienia. Z drugiej zaś, prace sezonowe w Holandii od lat kuszą polskich pracowników i ten kierunek jest wybierany głównie przed nadejściem okresu wakacyjnego. Biorąc pod uwagę oba te trendy, a także wpływ Brexitu na decyzje migracyjne, to można powiedzieć, że dziś na emigracji Polacy zdecydowanie bardziej wolą zarabiać w Euro niż Funtach – komentuje Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A.

 

Euro zamiast Złotego?

Z najnowszych badań Work Service wynika, że 36% Polaków uznaje, że przystąpienie Polski do strefy Euro ułatwi im wyjazd na emigrację. Przeciwnego zdania jest 22% badanych. Jednocześnie aż 42% respondentów nie potrafi zadeklarować jaki wpływ na ich plany dotyczące emigracji będzie miało przystąpienie Polski do strefy Euro.

 

Zastąpienie Złotego wspólną europejską walutą może wpływać na wzrost zainteresowania wyjazdami do zagranicznej pracy. Brak różnic kursowych, a co za tym idzie łatwiejsze rozliczenia finansowe, mogą przy utrzymaniu się dysproporcji płacowych, dodatkowo zachęcać Polaków do wyjazdów zarobkowych. Faktem jest jednak, że obecnie trudno określić termin wejścia Polski do strefy Euro, stąd ponad 2/5 Polaków nie dostrzega wpływu tego czynnika na plany migracyjne – podsumowuje Andrzej Kubisiak, Dyrektor ds. Analiz w Work Service S.A.

 

Dane prezentowane w ramach raportu Migracje Zarobkowe Polaków zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut badawczy Kantar Millward Brown S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie 20-29 marca 2018 r.

Badanie zrealizowano na próbie N=708 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000 (zgodnej ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania). Wykluczono z niej: emerytów, rencistów oraz osoby zajmujące się domem. Wyniki poddano procedurze ważenia na podstawie struktury zmiennych rekrutacyjnych wg. danych GUS. Dokładność wyników zależy o liczebności analizowanej grupy i odsetka odpowiedzi. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby N=708 to +/-3,75%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych w ramach projektu CATIBUS .

źródło: Work Service S.A.


Wolą Niemcy i Holandię. Coraz mniej Polaków emigruje do Wielkiej Brytanii