Przejdź do treści

Oto co stanie się z twoją holenderską emeryturą, jeśli zdecydujesz się na powrót do Polski

27/02/2024 20:25 - AKTUALIZACJA 12/04/2024 11:11
Holenderska emerytura po powrocie do Polski

Holenderska emerytura po powrocie do Polski: Holandia stosuje różne modele finansowania emerytur w ramach polityki solidarności i podziału ryzyka. Stąd też, w porównaniu z innymi krajami, jest stosunkowo dobrze przygotowana do poradzenia sobie z problemem starzenia się społeczeństwa. Jednakże, jeśli pracownik z zagranicy zastanawia się nad powrotem do ojczyzny, istnieje kwestia, która może budzić zainteresowanie: Co stanie się z holenderską emeryturą, jeśli zdecyduje się na powrót do ojczyzny?

Ranking Melbourne Mercer Global Pension Index uznaje Holandię za kraj posiadający jeden z najwyżej ocenianych systemów emerytalnych na świecie. Tak wysoką pozycję zawdzięcza różnorodności źródeł finansowania holenderskiego systemu emerytalnego, dokładności pomiaru kosztów i składek w celu zapewnienia sprawiedliwej dystrybucji oraz rygorystycznym regulacjom ze strony Holenderskiego Banku Centralnego i Holenderskiego Urzędu ds. Rynków Finansowych.
Sprawdź: Niemcy nie idą w ślady Holandii. Oto gdzie od kwietnia będzie można kupić marihuanę

Holenderska emerytura po powrocie do Polski

Trzy filary holenderskiego systemu emerytalnego

Holenderski system emerytalny łączy system repartycyjny, w ramach którego ludzie pracujący płacą za świadczenia emerytów, z indywidualnym systemem inwestycyjnym. W systemie inwestycji indywidualnych kolektywy i osoby fizyczne dokonują inwestycji obarczonych wysokim i niskim ryzykiem, aby uzupełnić to, co otrzymają z emerytury państwowej. Te różne modele można zdefiniować jako trzy filary holenderskiego systemu emerytalnego.
Taką emeryturę otrzymuje osoba, która pracowała i opłacała składki przez 40 lat w Holandii.
Czytaj także: Drastyczne zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym emerytów i rencistów. Dotkną miliony osób, nie tylko seniorów

Holenderski system emerytalny składa się z trzech filarów, które wspólnie określają wysokość emerytury, którą dana osoba otrzyma po przejściu na emeryturę. Te filary to:

Filar 1: Emerytura państwowa – AOW

AOW zapewnia Sociale Verzekeringsbank (SVB), który zarządza holenderskim systemem ubezpieczeń społecznych i go wdraża.

Emerytura państwowa jest wypłacana od 66. roku życia i zapewnia podstawowe świadczenia w wysokości do 70 procent minimalnego wynagrodzenia netto. Zgodnie z ogólną ustawą o starzeniu się, czyli Algemene Ouderdomswet (AOW), która weszła w życie w 1957 r., wszystkie osoby, które mieszkały lub pracowały w Holandii w wieku od 15 do 65 lat, są uprawnione do otrzymywania emerytury państwowej.
Przeczytaj: Tyle lat musisz przepracować w Austrii, aby otrzymać emeryturę w tym kraju

Jaką emeryturę państwową otrzymasz?

Wysokość emerytury państwowej zależy od uprawnień emerytalnych, które nabyłeś w ciągu życia zawodowego w Holandii. Za każdy rok płacenia ubezpieczenia w Niderlandach,  naliczane jest dwa procent świadczenia emerytalnego. Co ważne, osoby niepracujące również będą nabywać uprawnienia do emerytury państwowej. (Czytaj dalej poniżej)
Sprawdź: Tyle pieniędzy otrzymuje przeciętny Holender na emeryturze

Emeryturę państwową należy łączyć z innymi filarami

Należy zauważyć, że holenderska emerytura państwowa jedynie zapewnia emerytom ograniczone świadczenia finansowe i wymaga uzupełnienia poprzez świadczenia z filaru 2, filaru 3 lub obu.
Przeczytaj: Ile zarabia sprzątaczka w Austrii? Oto średnie zarobki na godziny i miesięczne w 2024 roku

Filar 2: Fundusze emerytalne

Drugim źródłem holenderskich świadczeń emerytalnych są programy emerytalne powiązane z konkretną branżą lub firmą. Takimi systemami zarządzają fundusze emerytalne (pensioenfonds) lub firmy ubezpieczeniowe.

Spółki wpłacają w imieniu swoich pracowników miesięczne składki na fundusze emerytalne. Kapitał jest inwestowany, a zwrot z inwestycji procentuje na korzyść obecnych i przyszłych emerytów. Pracownicy mogą wybrać, jaki rodzaj programu chcą mieć w ramach swojego funduszu emerytalnego. Ważne jest, aby aktualizować dane swojego pracodawcy w funduszu emerytalnym za każdym razem, gdy znajdziesz nową pracę.

Fundusze emerytalne są w większości przypadków obowiązkowe

Wprowadzając obowiązek posiadania funduszy emerytalnych w większości branż, rząd holenderski pragnie zapewnić wszystkim pracownikom solidarność, stabilność i dobry system emerytalny. Fundusze emerytalne zarządzają większością środków emerytalnych w Holandii, a ponad 90 procent pracowników w tym kraju korzysta z programu emerytalnego poprzez swojego pracodawcę.
Przeczytaj: Tyle zarabia sprzątaczka w Holandii. Średnie zarobki na godziny i miesięczne

Wiek emerytalny w Holandii

Podobnie jak w wielu innych krajach, rząd holenderski stopniowo podwyższa wiek emerytalny.

  • W 2024 roku wiek emerytalny wynosi 67 lat i 3 miesiące
  • W 2023 roku wiek emerytalny wynosił 66 lat i 10 miesięcy
  • W 2022 roku wiek emerytalny wynosił 66 lat i 7 miesięcy
  • W 2021 roku wiek emerytalny wynosił 66 lat i 4 miesiące
  • W 2020 roku wiek emerytalny wynosił 66 lat i 4 miesiące
  • W 2018 roku wiek emerytalny wynosił 66 lat
  • W 2017 roku wiek emerytalny wynosił 65 lat i 9 miesięcy
  • W 2015 roku wiek emerytalny wynosił 65 lat

Możesz sprawdzić wiek, w którym możesz przejść na emeryturę, wpisując swoją datę urodzenia na stronie kalkulatora emerytalnego SVB.
Czytaj dalej poniżej

Holenderska emerytura po powrocie do Polski

Holenderska emerytura za granicą

Co stanie się z Twoim holenderskim funduszem emerytalnym, jeśli przeprowadzisz się za granicę?

Zwykle możliwe jest przeniesienie programu emerytalnego za granicę (przed przejściem na emeryturę) lub otrzymanie świadczeń emerytalnych (po przejściu na emeryturę), jednakże należy sprawdzić w holenderskim funduszu emerytalnym, jakie będą konsekwencje finansowe, jeśli i kiedy wyprowadzisz się z Holandii. 

Filar 3: Indywidualne oszczędności emerytalne

Trzecią część holenderskiego systemu emerytalnego stanowią indywidualne oszczędności. Najczęściej korzystają z nich osoby samozatrudnione oraz pracownicy branż, w których nie ma zbiorowych funduszy emerytalnych. W ten sposób osoby fizyczne mogą samodzielnie kupować i zarządzać produktami emerytalnymi lub inwestycjami, takimi jak ubezpieczenia na życie czy akcje, a także korzystać ze związanych z nimi ulg podatkowych.

Holenderska emerytura za granicą

Oto co stanie się z twoją holenderską emeryturą jeśli zdecydujesz się na powrót do Polski

Jeśli wyprowadzisz się z Holandii, możesz otrzymać emeryturę państwową/AOW. To, czy ją otrzymasz i w jakiej wysokości, zależy od kilku czynników, głównie od tego, jak długo mieszkasz w danym kraju i kiedy go opuszczasz.
Czytaj także: Średnia miesięczna emerytura w Holandii. Tyle otrzymuje przeciętny emeryt w 2024 roku

Holenderska emerytura państwowa w przypadku wyjazdu do Polski przed przejściem na emeryturę

Jeśli wyprowadzisz się z Holandii przed przejściem na emeryturę, otrzymasz obniżoną emeryturę państwową, ponieważ przestajesz być ubezpieczony w Holandii i nie gromadzisz już uprawnień emerytalnych.

Emerytura państwowa/AOW w przypadku wyjazdu za granicę po przejściu na emeryturę

Jeśli wyprowadzisz się z Niderlandów po przejściu na emeryturę, możesz otrzymać holenderską emeryturę państwową (Filar 1). Holandia ma podpisaną umowę Polską, która obejmuje uprawnienia do emerytury AOW. Pamiętaj, że wysokość twojej emerytury państwowej nie zależy tylko od kraju, w którym mieszkasz, ale także od liczby lat, w których zdobyłeś prawa do emerytury AOW. Wyliczenie wysokości świadczenia jest zgodne z zasadą 2% za każdy rok pracy.

Sprawdź najważniejsze i najciekawsze wiadomości na temat życia w HolandiiPolski Obserwator – HolandiaŹródło: svb.nl, polskiobserwator.de