Przejdź do treści

Tyle alkoholu można przewieźć z Polski do Holandii w 2024 roku. Uwaga na wysokie kary

Tagi:
01/01/2024 22:01 - AKTUALIZACJA 08/01/2024 10:38
Ile alkoholu można wwieźć do Holandii z Polski w 2024

Holandia: Ile alkoholu można wwieźć do Holandii z Polski w 2024 roku? Podróżując do Holandii oraz przez Holandię należy pamiętać o obowiązujących limitach w przewozie alkoholu i papierosów. Za przewóz większej ilości tych używek grożą wysokie grzywny. W niektórych przypadkach także więzienie. Za przemyt wyrobów alkoholowych w Holandii grozi nawet do 5 lat więzienia.
Przeczytaj także: Przewóz alkoholu przez granicę do NIEMIEC. Limity i ograniczenia obowiązujące w 2024 roku

Ile alkoholu można wwieźć do Holandii z Polski w 2024?

Osób prywatnych nie obowiązują żadne ograniczenia co do rodzaju produktów, jakie mogą zakupić i zabrać ze sobą w podróż w obrębie granic UE, pod warunkiem że zakupiony towar jest przeznaczony na użytek własny, a nie na sprzedaż. Podatki (VAT i akcyza) są wliczone w cenę produktu w kraju jego zakupu, co oznacza, że żadne dodatkowe opłaty nie są już należne w innym kraju należącym do Wspólnoty.
Sprawdź: Tyle papierosów można przewieźć z Polski do Holandii w 2024 – Obowiązujące limity w 2024 roku

W celu ustalenia, czy zakupione produkty są przeznaczone na użytek własny, organy celne w UE mogą sprawdzić kilka na przykład czy osobą przewożąca alkohol prowadzi przedsiębiorstwo handlowe albo czy jest w nim zatrudniona, jak towar jest spakowany, jak jest przewożony, a także jaką ilość produktów się przewozi.

UWAGA! Osoby poniżej 17. roku życia nie mają prawa do bezcłowego przywozu wyrobów tytoniowych i alkoholowych

Ile alkoholu można wwieźć do Holandii z Polski?

Należy pamiętać, że każdy kraj UE sam może określić, jakie maksymalne ilości napojów alkoholowych można do niego przywieźć. Te maksymalne ilości wynoszą w Holandii:

Wyroby spirytusowe10 l
Wina alkoholizowane20 l
Wina90 l (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego)
Piwa110 l

VAT i akcyza przy przywozie towarów do UE

Osoby, które przyjeżdżają do UE z kraju spoza UE, mogą przywieźć ze sobą towary zwolnione z podatku VAT i akcyzy w ilościach określonych poniżej i pod warunkiem, że nie są one przeznaczone na sprzedaż. Te same zasady odnoszą się do podróżnych przybywających z Wysp Kanaryjskich, Wysp Normandzkich, Gibraltaru i innych terytoriów, gdzie nie mają zastosowania unijne przepisy w sprawie podatku VAT oraz akcyzy.
Również interesujące: Nowe prawo w Holandii od 2024 r. Turyści nie będą zadowoleni

Można przywieźć:

  • 4 litry wina niemusującego i
  • 16 litrów piwa.

Dodatkowo można przywieźć:

  • łącznie 1 litr wyrobów spirytusowych o obj. alkoholu powyżej 22 proc. lub 1 litr alkoholu etylowego nieskażonego o obj. alkoholu wynoszącej 80 proc. (lub więcej) lub 2 litry wina alkoholizowanego lub wina musującego.

Każdy z tych limitów stanowi 100 proc. łącznego podanego wyżej limitu przywozowego, który może zostać podzielony. Na przykład można przewieźć pół litra alkoholu i 1 litr wina alkoholizowanego – obie ilości stanowią połowę tego limitu przywozowego.
PRZECZYTAJ TAKŻE: Tyle lekarstw można przewieźć z Polski do Holandii – Aktualne limity

Przewożenie większych ilości niż podane powyżej w obrębie UE

Jeżeli organy celne przypuszczają, że osoba przekraczająca granicę przewozi towar, który nie jest na własny użytek, lub że jest on przeznaczony na sprzedaż, może zostać poproszona o udowodnienie, że tak nie jest (przedstawiając dowód zakupu, itp.). Jeżeli nie jest ona w stanie przedstawić wystarczających dowodów, organy celne mogą kazać zapłacić cło albo skonfiskować przewożony towar. źródło: government.nl, PolskiObserwator.de