Przejdź do treści

Dług spadkowy. W ten sposób uchronisz się od spłaty dziedziczonych zobowiązań

21/09/2023 19:54 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 16:27
Jak uchronić się przed długiem ze spadku?

Życie w NiemczechJak uchronić się przed długiem ze spadku? W wielu przypadkach śmierć bliskiej osoby wiąże się nie tylko z żałobą, ale także z biurokratyczną pracą dla krewnych. Szczególnie ważną rolę odgrywa dziedziczenie. Staje się to jeszcze trudniejsze, gdy spadkobiercy – zamiast majątku – zostają z długami. Istnieją jednak różne sposoby na wyjście z tej sytuacji.
Czytaj także: Trzy warunki, które musi spełniać testament. W innym wypadku nie będzie ważny

Długi, które istniały już za życia zmarłego i przechodzą na spadkobierców po jego śmierci, nazywane są długami spadkowymi. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Prawa Spadkowego i Dziedziczenia Majątku (DVEV) są to na przykład następujące długi:

  • Zobowiązania wynikające z umów kupna lub najmu
  • Roszczenia odszkodowawcze z tytułu czynów niedozwolonych
  • Długi podatkowe

Co jeśli nie chcę przejmować tych długów na siebie? Przede wszystkim trzeba działać szybko. Jeśli chcesz odrzucić spadek, musisz to zrobić w ciągu sześciu tygodni od dowiedzenia się o nim. Jeśli zmarły pozostawił testament, otrzymasz pismo z sądu spadkowego. Sześciotygodniowy okres rozpoczyna się w momencie otrzymania dokumentu.

Jeśli jednak nie ma testamentu, zastosowanie ma dziedziczenie ustawowe. Oznacza to, że w pierwszej kolejności dziedziczą małżonkowie lub partnerzy, a następnie dzieci i wnuki. W tym przypadku sześciotygodniowy okres rozpoczyna się już w momencie, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci danej osoby.
Czytaj także: Zasada 6 tygodni. Te prawa i obowiązki ciążą na spadkobiercy

Jak uchronić się przed długiem ze spadku? Odrzucenie spadku

Jeśli zostałeś wyraźnie wymieniony w testamencie lub jeśli zastosowano wobec ciebie ustawowy porządek dziedziczenia, automatycznie otrzymujesz status spadkobiercy. Wraz z tym musisz ponosić odpowiedzialność za długi zmarłego zgodnie z kodeksem cywilnym – chyba, że odrzucisz spadek. W tym celu należy umówić się na wizytę w sądzie spadkowym, w ostatnim miejscu zamieszkania zmarłego lub we własnym miejscu zamieszkania. Za opłatą sądową, której wysokość zależy od wartości spadku, możesz stawić się tam osobiście i złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Jeśli nie chcesz osobiście umawiać się na spotkanie w sądzie, oświadczenie o odrzuceniu spadku sporządzić może także notariusz.Samodzielnie napisane pismo, które nie zostało poświadczone notarialnie, nie jest wystarczające do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się” – wyjaśnia Martin Thelen, notariusz z Kolonii, w rozmowie z Handelsblatt.

Jeśli zmarły nie postanowił inaczej w testamencie, spadek przechodzi na kolejnego następcę prawnego. W pewnych okolicznościach mogą to być również twoje dzieci. Jeśli są one jeszcze niepełnoletnie, sam musisz odrzucić spadek w ich imieniu. Jeśli wszyscy krewni odrzucą spadek, dziedziczy państwo. Państwo nie pokrywa jednak długów.

Nieodrzucenie spadku. Co robić?

Jeśli nie chcesz odrzucać spadku, możesz ograniczyć odpowiedzialność do spadku. Według centrum doradztwa konsumenckiego oznacza to, że nie musisz już płacić za ewentualne długi swoim prywatnym majątkiem. W tym celu należy złożyć wniosek – osobiście lub na piśmie – o zarządzanie spadkiem w sądzie spadkowym.

Sąd spadku wyznaczy zarządcę, który spłaci długi z majątku spadkowego. Wszelkie wynikające z tego koszty zostaną sfinansowane ze spadku. Gdy po przeprowadzeniu postępowania spadkowego i spłaceniu wszystkich długów pozostaną jeszcze pieniądze, spadkobierca ma prawo do pozostałych aktywów spadkowych. Jeśli jednak spadek nie wystarczy na spłatę długów, zarządca złoży wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.

Postępowanie upadłościowe

W postępowaniu upadłościowym ograniczasz swoją odpowiedzialność za długi spadkowe. W takim przypadku nie musisz już płacić za zadłużony spadek własnym majątkiem. Możesz również wybrać tę opcję, jeśli nie zrzekłeś się spadku – ale później okaże się, że spadek ma więcej długów niż aktywów. Wniosek o wszczęcie postępowania składasz do sądu spadkowego spadkodawcy.

24hamburg.de, PolskiObserwator.de

Artykuł został opublikowany po raz pierwszy w dniu 17 czerwca 2023 r.