Przejdź do treści

Jubileusz Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech

03/11/2016 07:14

logo_XXlecie

W dniu 15 października br. w ośrodku spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech z udziałem przedstawicieli polskich władz państwowych i rządowych.

Ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych w obchodach uczestniczył dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Mateusz Stąsiek. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła uroczysta Msza Święta, koncelebrowana przez arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego – delegata ds. nuncjatur przy Stolicy Apostolskiej. W okolicznościowych wystąpieniach przybliżano zgromadzonym historię i cele Chrześcijańskiego Centrum w kontekście 25-lecia Polsko-Niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego jest stowarzyszeniem, które stawia sobie za cel wspieranie nauki języka polskiego, kultury i tradycji polskich w Niemczech, wychowanie młodego pokolenia w duchu i w zgodzie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego oraz umacnianie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim. Stowarzyszenie zrzesza katolicką Polonię i polskich katolików skupionych i działających społecznie w polskich ośrodkach duszpasterskich. W parafialnym szkolnictwie, które jest integralną częścią Centrum działa ponad 165 nauczycieli świeckich, a systematyczna nauka języka polskiego prowadzona jest dla kilku tysięcy dzieci.

Źródło: Serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (www.msz.gov.pl)