Przejdź do treści

Kalkulator emerytury: Ile będzie wynosić moja emerytura? Sprawdź, jakiej sumy możesz się spodziewać

29/01/2024 18:43 - AKTUALIZACJA 14/03/2024 09:35
Kalkulator emerytury w Niemczech

Kalkulator emerytury w Niemczech: Dla wielu osób emerytura jest jedynym dochodem. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zrozumieć, jak będzie wyglądać w przyszłości i zaplanować ją już teraz. Obliczenie wysokości świadczenia, które otrzymamy w przyszłości stwarza ogromne problemy niejednemu pracownikowi. Możemy to zrobić za pomocą kalkulatorów dostępnych online. Pozwoli to na oszacowanie wysokości ustawowej emerytury Niemczech i kiedy będziemy mogli przejść na emeryturę. Należy jednak pamiętać, że jego wysokość w Niemczech zależy od kilku czynników.
Przeczytaj koniecznie: Ważna informacja dla osób urodzonych w 1974 roku. Oto kiedy będą mogły przejść na emeryturę.

Kalkulator emerytury w Niemczech – czego możesz się dowiedzieć

Dzięki kalkulatorom emerytury online, możesz oszacować wysokość emerytury ustawowej. Korzystając z kalkulatora inflacji emerytur obliczysz, ile będzie warta Twoja emerytura w przyszłości, a z kalkulatora częściowej emerytury, obliczysz, jaki będzie Twój dochód po częściowej emeryturze.
Przeczytaj: Waloryzacja emerytur w Polsce. Takich kwot mogą spodziewać się polscy emeryci w 2024 roku

Aby oszacować wysokość Twojej emerytury, trzeba podać najpierw kilka ważnych informacji, jak miesiąc i rok urodzenia oraz informacje o Twoich dzieciach. Następnie musisz podać łączną liczbę zdobytych punktów emerytalnych – EP – pod warunkiem, że znasz ich wartość. Wartość tę można znaleźć w informacji o emeryturze, którą niemiecka firma ubezpieczeniowa wysyła wszystkim ubezpieczonym od 27. roku życia z co najmniej 5-letnim okresem składkowym. Przeczytaj również: Czy emerytura w Wielkiej Brytanii jest zwolniona z podatku?

Następnie musisz wpisać informacje na temat szkoleń zawodowych, służby wojskowej, okresów wychowywania dzieci lub okresów bezrobocia. Następnie, korzystając z kalkulatora emerytury częściowej, można dowiedzieć się, ile dochodu pozostanie w przypadku skrócenia czasu pracy zgodnie z ustawą o emeryturze częściowej. Czytaj dalej pod zdjęciem

Przeczytaj: Emerytura dla osób urodzonych w 1975 roku. Sprawdź, kiedy przejdziesz na emeryturę

Kalkulator emerytury w Niemczech

Zaleca się zasięgnięcie porady w Deutsche Rentenversicherung na długo przed podjęciem decyzji. W ten sposób uzyskasz jasny obraz warunków, które należy spełnić, aby otrzymać emeryturę.

PRZYKŁAD: Zgodnie z kalkulatorem online, pracownik urodzony 1 stycznia 1959 r., który nie pracował w górnictwie i nie jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, może kwalifikować się do emerytury po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego 1 marca 2025 r.

Deutsche Rentenversicherung ostrzega, że informacje te nie zastępują bezpłatnej porady w niemieckich centrach doradztwa w zakresie ubezpieczeń emerytalnych.
Przeczytaj: Ci pracownicy w Niemczech otrzymają w lutym 2024 premię inflacyjną

Jak obliczyć wartość emerytury?

Jednak najważniejszy (i zarazem najbardziej niepokojący) aspekt dotyczy tego, ile emerytura będzie warta w przyszłości. Innymi słowy, jaka będzie siła nabywcza emerytury w przyszłości. Na przykład, korzystając z niemieckiego kalkulatora inflacji emerytalnej ze strony ihre-vorsorge.de, dla oczekiwanej emerytury brutto w wysokości 1500 euro, z emeryturą rozpoczynającą się w 2027 r. i dziećmi w wieku co najmniej 25 lat, przy zakładanej stopie inflacji wynoszącej 3%, wartość emerytury w 2027 r. wyniesie 1176,80 euro.

Jest to wartość emerytury państwowej oparta na oczekiwanych przyszłych poziomach cen. Porównując tę wartość z ostatnim wynagrodzeniem netto, można sprawdzić, czy oczekiwana emerytura jest wystarczająca, aby utrzymać standard życia na starość, czy też należy odłożyć dodatkowe pieniądze. Zasadą jest, że 80% ostatniego wynagrodzenia netto powinno wystarczyć w wieku emerytalnym.

Niemiecka formuła obliczenia emerytury

Dzięki niemieckiej formule obliczenia emerytury możemy dokładnie oszacować kwotę, jaką otrzymamy po zakończeniu pracy. Należy jednak pamiętać, że wysokość świadczenia emerytalnego zależy w Niemczech od 6 czynników. Całkowita wysokość sumą:

  • zarobków,
  • wysokości składek odprowadzonych na ubezpieczenie,
  • stażu pracy,
  • współczynnika momentu przejścia na emeryturę,
  • zebranych punktów emerytalnych, czyli tzw. Entgeltpunkte,
  • współczynnika wartości emerytury (Rentenwert).

Wysokość emerytury ustawowej można obliczyć samodzielnie. Aby znaleźć kwotę emerytury, należy pomnożyć razem następujące wartości: Punkty emerytalne x współczynnik dostępu x aktualny współczynnik wartości emerytury x współczynnik momentu przejścia na emeryturę = Miesięczna kwota emerytury

Rentenwert, czyli współczynnik wartości emerytury w niemieckim ustawowym ubezpieczeniu emerytalnym, wyrażony jest w euro. Wartość ta zmienia się co roku 1 lipca. Czytaj dalej pod zdjęciem

Kalkulator emerytury w Niemczech

Od czego zależy wysokość emerytury

Według niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego (DRV) średnia roczna pensja wynosi obecnie 43 142 euro w Niemczech Zachodnich i 41 967 euro w Niemczech Wschodnich. To właśnie na podstawie tej średniej wyliczane są tzw. punkty emerytalne. Jeśli zarabiasz dokładnie tą sumę rocznie, na koniec 2023 roku otrzymasz 1,0 Entgeltpunkte.

Wartość punktu emerytalnego rośnie nieprzerwanie od 2010 r., w ostatnich latach o co najmniej jedno euro rocznie. Wyjątkiem był rok 2021 r., kiedy to wartość w zachodnich Niemczech pozostała na tym samym poziomie z powodu koronakryzysu. Nieznacznie wzrósł w Niemczech Wschodnich. W 2023 r. nastąpił najsilniejszy wzrost emerytur od 30 lat. W 2024 roku podwyżka emerytury w Niemczech ma wynieść według oficjalnych prognoz aż 3,5 proc.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest współczynnik wartości emerytury Rentenwert. W niemieckim ustawowym ubezpieczeniu emerytalnym, wyrażony jest w euro. Wartość ta zmienia się co roku 1 lipca. W 2023 roku wyniesie zarówno w starych krajach związkowych, jak i nowych: 37,60 euro. Szacuje się, że od 1 lipca 2024 roku wzrośnie do 39,48 euro.

Ostateczna kalkulacja powinna uwzględniać tzw. współczynnik dostępu oraz czynnik emerytalny – zwykle sięgający granicy emerytury. 

Kalkulator emerytury w Niemczech

Punkty emerytalne, czy można je dokupić?

Tak, istnieje możliwość zakupu punktów emerytalnych Entgeltpunkte. Pozwala to na przykład podwyższyć wysokość świadczenia lub umożliwić wcześniejsze przejście na emeryturę. Jest to jednak możliwe dopiero od 50. roku życia. Przed dokonaniem tej dobrowolnej wpłaty należy złożyć wniosek do niemieckiego zakładu ubezpieczeń emerytalno-rentowych. 

Cena punktu emerytalnego jest obliczana na podstawie ostatecznego średniego wynagrodzenia za dany rok oraz obowiązującej stawki składki na ubezpieczenie emerytalne. W 2023 r. punkt emerytalny kosztuje około 8 024 euro w starych krajach związkowych i 7 806 euro w nowych krajach związkowych. Przy średniej pensji w wysokości 43 142 euro (41 967 euro) tyle wynosi składka na ubezpieczenie emerytalne.

Jak mogę wykorzystać punkty emerytalne do obliczenia kwoty mojej emerytury państwowej?

Wysokość emerytury ustawowej można obliczyć samodzielnie. Aby znaleźć kwotę emerytury, musisz pomnożyć razem następujące wartości: Punkty emerytalne x aktualna wartość emerytury x współczynnik dostępu x współczynnik rodzaju emerytury = kwota emerytury

Czy istnieje maksymalna liczba punktów emerytalnych?

Zasadniczo pracownicy otrzymują więcej punktów emerytalnych, jeśli ich wynagrodzenie jest powyżej średniej. Maksymalny dochód, od którego można zaliczyć punkty emerytalne, to pułap wymiaru składki. Jest to logiczne, ponieważ od dodatkowego dochodu powyżej granicy wymiaru składek nie są odprowadzane żadne składki na ustawowe ubezpieczenie emerytalne. W 2023 r. limit wymiaru składki ustalono na 7300 euro miesięcznego dochodu w zachodnich Niemczech i 7100 euro we wschodnich Niemczech.

Maksymalny dochód do obliczenia punktów emerytalnych to roczny dochód brutto w wysokości 87 600 euro w zachodnich Niemczech i 85 200 euro we wschodnich Niemczech. Przy szacowanym średnim wynagrodzeniu brutto w tym roku w wysokości 43 142 euro, można otrzymać maksymalnie 2,03 punktu emerytalnego w 2023 roku. Źródło: deutsche-rentenversicherung.de,  PolskiObserwator.de