Przejdź do treści

W spadku możemy otrzymać nie tylko majątek. W tych przypadkach lepiej go odrzucić

14/08/2023 13:00
Kiedy lepiej odrzucić spadek? Dziedziczenie broni

Wiadomości z NiemiecKiedy lepiej odrzucić spadek? Dziedziczenie kojarzy się głównie z otrzymaniem majątku po osobie zmarłej. Jednak w skład spadku mogą wchodzić także m.in. długi. Przed takim problemem można się zabezpieczyć. Jest jednak kilka rzeczy, o których należy pamiętać.
Czytaj także: Znany deweloper ogłosił upadłość, zebrał zaliczki na budowę od ponad 30 000 osób

Wielu spadkobierców uważa, że dziedziczenie zawsze dotyczy majątku. Jest to jednak dalekie od prawdy. Wraz z wyrażeniem zgody na dziedziczenie w spadku możemy otrzymać długi. Taka sytuacja zmusza wiele osób do ogłoszenie wypłacalności. Jak zapobiec dziedziczeniu niechcianego spadku?

Zasada 6 tygodni

Termin na odrzucenie spadku wynosi sześć tygodni. Czas ten obowiązuje od momentu otrzymania informacji o śmierci danej osoby albo zawiadomienia z sądu spadkowego. Dlatego ważne jest, aby uzyskać przegląd majątku zmarłego tak szybko, jak to możliwe. Można to zrobić poprzez sprawdzenie rachunków, przejrzenie prywatnych dokumentów i obejrzenie nieruchomości. Jeśli jako spadkobierca przegapisz sześciotygodniowy termin, nie możesz już zrezygnować. W takim przypadku spadek uznaje się za przyjęty.

Istnieje jednak wyjątek: jeśli zmarły mieszkał za granicą lub jeśli ty sam przebywałeś za granicą w momencie „startu zegara”, termin zostaje przedłużony do sześciu miesięcy.

Jeśli chcesz odrzucić spadek, musisz złożyć pisemne oświadczenie w sądzie rejonowym lub sądzie spadku. Zwykłe pismo nie wystarczy – musi być one poświadczone notarialnie.

W przypadku samodzielnego sporządzenia pisma i poświadczenia go przez notariusza, koszty wynoszą od 20 do 70 euro. Ponadto sąd spadkowy pobiera opłaty w wysokości około 30 euro. Jeśli wszyscy spadkobiercy testamentowi i ustawowi zrzekną się spadku, dziedziczenie przejmuje państwo.
Czytaj więcej: Zasada 6 tygodni. Te prawa i obowiązki ciążą na spadkobiercy

Kiedy lepiej odrzucić spadek? Dziedziczenie broni

Problematyczne może okazać się dziedziczenie broni i amunicji. Zwykłe zrzeczenie się tych przedmiotów i pozbycie się ich nie wchodzi w grę. W przypadku dziedziczenia obowiązuje zasada „wszystko albo nic”. Jeśli nie chcesz wejść w posiadanie broni, musisz zrzec się całego spadku. Posiadanie części z nich jest w zasadzie nielegalne, a w przypadku innych potrzebna jest karta posiadania broni lub pozwolenie na polowanie lub broń.

Pewien mężczyzna z Górnego Palatynatu przekonał się, że nie jest łatwo pozbyć się broni. Odziedziczył on dwa karabiny małego kalibru po swoim ojcu. Przyniósł je na posterunek policji w Sulzbach-Rosenberg w powiecie Amberg-Sulzbach. Opuścił komisariat ze sprawą karną. Policjanci wyjaśnili mu, że potrzebowałby pozwolenia na broń lub indywidualnego pozwolenia na transport – tj. noszenie – broni. Funkcjonariusze wszczęli więc wobec niego postępowanie karne w sprawie naruszenia ustawy o broni.

Zgłoszenie było nieuniknione, ponieważ niewiedza nie chroni przed karą” – powiedział inFranken.de Michael Kernebeck, szef komisariatu policji Sulzbach-Rosenberg. W międzyczasie sprawa karna została przekazana do prokuratury, która zdecyduje teraz o dalszym postępowaniu.

Czy można odziedziczyć przestępstwo?

Postępowanie karne zawsze zakłada popełnienie przestępstwa, którego nie można odziedziczyć. Istnieje jednak wyjątek. Jeśli w spadku znajdują się nielegalnie uzyskane pieniądze, należy zachować ostrożność.

Po uzyskaniu przeglądu majątku spadkowego i odkryciu, że zmarły spadkodawca uchylał się od płacenia podatków, należy niezwłocznie skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym. Następnie należy złożyć skorygowane zeznanie podatkowe. Spadkobiercy, którzy tego nie zrobią, są winni uchylania się od opodatkowania, nawet jeśli zmarły jest faktycznym sprawcą, a oni nie byli zaangażowani w to przestępstwo.

Jako spadkobierca możesz zostać oskarżony o uchylanie się od płacenia podatków przez zaniechanie. Jest to zatem szczególny przypadek i jedyne przestępstwo, za które nawet spadkobiercy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Koszty pogrzebu w przypadku odrzucenia spadku

W przypadku odrzucenia spadku, pozostali beneficjenci muszą ponieść koszty pogrzebu. Jeżeli wszystkie osoby uprawnione do dziedziczenia odrzucą spadek, obowiązek ten przechodzi na państwo. Koszty pogrzebu musi wówczas ponieść gmina lub miasto.

Jeśli majątek jest niewystarczający, państwo może zwrócić się do wszystkich potencjalnych spadkobierców i obciążyć ich kosztami pogrzebu, nawet jeśli odrzucili oni spadek. Pogrzeb społeczny jest opłacany przez gminę tylko wtedy, gdy wszystkie osoby uprawnione do dziedziczenia nie mogą pokryć kosztów pogrzebu.

Czytaj także: Trzy warunki, które musi spełniać testament. W innym wypadku nie będzie ważny

Infranken.de, PolskiObserwator.de