Przejdź do treści

Niemcy: Zakaz jazdy samochodów ciężarowych w okresie wakacyjnym w 2019 r.

28/06/2019 05:43 - AKTUALIZACJA 07/06/2022 12:22

Od 1 lipca do do 31 sierpnia 2019 r. w Niemczech obowiązuje dodatkowy zakaz ruchu dla ciężarówek. Oto, kogo zakaz nie obowiązuje.

Jakie pojazdy podlegają wakacyjnemu zakazowi?

Zakazowi jazdy podlegają ciężarowe pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t oraz pojazdy ciężarowe z przyczepami niezależnie od ciężaru.

Zakaz obowiązuje na całej sieci dróg w niedziele i dni świąteczne w godzinach 0.00–22.00.

Czytaj także: Dni wolne od pracy w Niemczech w 2019 roku

Przypominamy, że na terenie Niemiec zakaz jazdy samochodów ciężarowych obowiązuje na całej sieci dróg w niedziele i święta. Dodatkowo Od 1 lipca do 31 sierpnia obowiązuje dodatkowo zakaz poruszania się ciężarówek w soboty w godzinach 7.00–20.00 na niektórych autostradach i drogach federalnych.

Czytaj także: Zakaz jazdy samochodów ciężarowych w Niemczech w 2019 r.

Kogo powyższy zakaz nie obowiązuje?

Zakaz ten nie obowiązuje:

– kombinowanych przewozów towarowych kolejowo-drogowych od nadawcy do najbliższej stacji załadunku lub też od najbliższej stacji wyładunku do odbiorcy oraz,

– kombinowanych przewozów towarowych portowo-drogowych pomiędzy punktem załadunku i wyładunku oraz portem leżącym maksymalnie w promieniu 150 kilometrów (dowóz i wywóz) oraz,

– przewozów

a) świeżego mleka oraz świeżych produktów przetwórstwa mlecznego,

b) świeżego mięsa oraz świeżych produktów przetwórstwa mięsne go,

c) świeżych ryb, żywych ryb oraz świeżych produktów przetwórstwa rybnego,

d) łatwo psujących się owoców i warzyw,

Fot. Pixabay.com

– rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 transportów materiałów kategorii 1, o których mowa w artykule 8 oraz materiałów kategorii 2, o których mowa w artykule 9 litera f punkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L300 z dnia 4.11.2009, str. 1, L348 z dnia 04.12.2014, str. 31).

– pilnych interwencji z użyciem pojazdów ratowniczych, holowniczych oraz pomocy drogowej,

– przewozów żywych pszczół.

– przejazdów w stanie pustym, wykonywanych w związku z prze wozami wymienionymi w pkt. 6.3. Należy być w posiadaniu przewidzianych prawem dokumentów przewozowych lub towarzyszących w odniesieniu do wszystkich przewożonych ładunków oraz na żądanie okazywać te dokumenty osobom powołanym do kontroli.

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub