Przejdź do treści

Zasiłek rodzinny Kindergeld w 2024 roku. Aktualne informacje dla Polaków

26/04/2024 12:48 - AKTUALIZACJA 22/05/2024 16:14
Kindergeld w Niemczech 2024

Kindergeld w Niemczech w 2024 roku. Jako Polak mieszkający w Niemczech, masz prawo do świadczeń na dzieci, które mogą znacząco wspierać Twój budżet rodzinny. Kindergeld, czyli niemieckie świadczenie rodzinne, przysługuje każdemu, kto spełnia określone warunki. Oto aktualne informacje o zasadach przyznawania Kindergeld w 2024 roku oraz o dodatkowych benefitach na dzieci dostępnych w Niemczech. Dowiedz się, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku i jakie kwoty świadczeń możesz oczekiwać.

Kindergeld w Niemczech w 2024 roku

Kindergeld w jest świadczeniem wypłacanym w Niemczech co miesiąc. W zależności od liczby dzieci podstawowe świadczenie rodzinne wynosi:

 • dla  1 dziecka : 250 euro
 • dla  2 dzieci : 500 euro
 • dla  3 dzieci : 750 euro
 • dla  4 dzieci : 1000 euro
 • dla  5 dzieci : 1250 euro

Rodzice o niskich i średnich dochodach mogą ponadto otrzymywać dodatek do Kindergeld i inne benefity.
Przeczytaj: Zasiłek na dzieci zostanie zlikwidowany od 2025 roku. Zastąpi go inny rodzaj wsparcia od państwa
(Dalsza część artykułu poniżej)

Niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld – komu przysługuje?

Prawo do zasiłku rodzinnego Niemczech przysługuje praktycznie wszystkim rodzicom, którzy mają dzieci, niezależnie od tego, czy są obywatelami Niemiec czy cudzoziemcami.
Kindergeld przysługuje:
– na wszystkie dzieci do 18 roku życia
– uczące się, które nie ukończyły 25 roku życia
– dzieci bezrobotne, które nie ukończyły 21 roku życia

O przyznanie zasiłku Kindergeld może ubiegać się rodzic, który jest legalnie zatrudniony w Niemczech od co najmniej 6 miesięcy (183 dni) lub który prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec lub który jest pracownikiem delegowanym. 
Zgodnie z niemieckim prawem, zasiłek rodzinny przysługuje na rodzone dzieci, adoptowane, a także na inne dzieci, które należą do gospodarstwa domowego, tj. dzieci małżonka/-ki, wnuki i dzieci przybrane.
Warto pamiętać, że wniosek o Kindergeld należy złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od urodzenia lub adopcji dziecka.
Przeczytaj także: Niemcy podwyższą Kindergeld. Minister finansów zapowiedział podwyżkę świadczenia na dziecko i ulg podatkowych

Dodatek do Kindergeld, czyli Kinderzuschlag w 2024 roku

Wielu rodziców ma prawo otrzymywać także dodatek do Kindergeld o nazwie Kinderzuschlag. Od stycznia 2024 roku wynosi on do 292 euro miesięcznie na każde dziecko. O przyznanie dodatku mogą starać się rodziny, których dochody wynoszą co najmniej 900 euro miesięcznie (w przypadku pary) lub 600 euro ( w przypadku samotnej matki lub ojca), jednak nie przekraczają górnej granicy dochodu, określonej przez przepisy prawa socjalnego. Dodatek na dziecko nie jest wypłacany automatycznie. Jeśli Twoje zarobki mieszczą się w podanym przedziale należy złożyć oddzielny wniosek w Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse).
Dokłada kwota Kinderzuschlag zależy od dochodów rodziny. Przeczytaj: Kinderzuschlag w Niemczech. Oto o ile wynosi dodatek do zasiłku na dziecko od 1 stycznia 2024

Zasiłek rodzinny Kindergeld w Niemczech a 800 plus w Polsce

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie 500 plus zostało zastąpione przez 800 plus. Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 złotych miesięcznie przysługuje także dzieciom Polaków pracujących w Niemczech. Osoby nieaktywne zawodowo mają prawo otrzymywać pełne świadczenie 800 plus bez względu na pracę drugiego rodzica za granicą. Jednocześnie, zgodnie z przepisami niemieckimi, rodziny mające jednego rodzica pracującego w Niemczech, mogą również otrzymywać pełne Kindergeld. W praktyce oznacza to, że jeśli dziecko na przykład mieszka z matką w Polsce (matka nieaktywna zawodowo) i ojciec pracuje za granicą to wówczas rodzina ma prawo otrzymywać pełne 800 plus i pełne świadczenie Kindergeld.
Natomiast parom, w których oboje rodzice są aktywni zawodowo – np. jeden pracuje w Niemczech, a drugi w Polsce, przysługuje dodatek dyferencyjny. (Więcej na temat przeczytasz w artykuł: 800 plus a pobyt za granicą. Zasady obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.) Czytaj dalej poniżej

świadczenia rodzinne w Niemczech

W praktyce oznacza to, że jeśli dziecko na przykład mieszka z matką w Polsce (matka aktywna zawodowo) i ojciec pracuje za granicą to w Polsce rodzina otrzymuje pełne świadczenie 800 plus, a w Niemczech urząd naliczy dodatek dyferencyjny. W praktyce jest to świadczenie wychowawcze pomniejszone o kwotę podobnego świadczenia wypłacanego drugiemu rodzicowi w innym kraju. 
Przeczytaj koniecznie: Płaca minimalna w Niemczech 2024. Stawki obowiązujące od 1 stycznia

Ile trzeba czekać na przyznanie Kindergeld?

Decyzja o przyznaniu zasiłku na dziecko w Niemczech wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy. Czas ten zależy od kilku czynników: od tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami; od tego, jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego urzędu.

Terminy wypłaty Kindergeld

Kindergeld jest płacony przelewem na numer konta bankowego wskazanego we wniosku. To w jakim terminie zasiłek zostanie przelany, zależy od numeru Kindergeldnummer, a dokładniej od tego jaka jest jego ostatnia cyfra. Terminy wypłat zasiłku na dziecko w Niemczech w 2024 roku znajdziesz TUTAJ.

Wniosek o zasiłek na dziecko w Niemczech

Aby złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w Niemczech, należy zgłosić się do odpowiedniego do Familienkasse (Kasy Świadczeń rodzinnych). Wniosek o Kindergeld można również złożyć przez internet za pośrednictwem strony internetowej Familienkasse.
Wnioski o zasiłek na dziecko/dzieci należy składać na specjalnych formularzach dostępnych w Kasach Świadczeń Rodzinnych lub pobierając ze stron www.familienkasse.de lub www.bzst.de. Druk o Kindergled można wypełnić także online wchodząc na stronę https://formular.arbeitsagentur.de i wysłać go w formie zaszyfrowanej bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych.
Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie Kindergeld może złożyć osoba sprawująca prawnie opiekę nad dzieckiem oraz same dzieci, ale dopiero po ukończeniu przez nie 18 roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności czynności prawnych. Dalsza część artykułu po materiałem wideo:

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa, w innym przypadku potrzebny jest zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • w przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy
 •  Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), przypadku jego braku ostatni niemiecki adres,
 • kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka,
 • decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z urzędu wojewódzkiego),
 • Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz),
 • zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18 roku życia,
 • jeśli opiekunem dziecka nie jest rodzina np. babcia wtedy potrzebne jest zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoimi dziećmi. Pismo to musi być tłumaczone ja język niemiecki,
 • ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
 • w przypadku, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister.

Dochód obywatelski Bürgergeld na dzieci 2024

Rodzice o niskich dochodach mogą otrzymywać także dodatkowe świadczenie na dzieci o nazwie Bürgergeld  (dochód obywatelski). Od 1 stycznia 2024 stawki kształtują się następująco: dla młodzieży w wieku od 14 do 17 wynosi 471 euro, dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat 390 euro, a dla dzieci w wieku poniżej 7 lat 357 euro. 

Kindergeld oraz dodatek mieszkaniowy Wohngeld

Wohngeld to dodatek do czynszu lub kosztów utrzymania mieszkania. Mogą go otrzymywać wszystkie osoby zameldowane w Niemczech o dochodach nieprzekraczających określonego pułapu rocznego. (Czytaj więcej: Wohngeld 2024: Miliony osób otrzymają dodatek do czynszu już od stycznia)
W wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wohngeld należy zadeklarować jakie zasiłki otrzymujemy w Niemczech. Rodzice pracujący Niemczech dostają zasiłki na dzieci. Większość otrzymuje Kindergeld, a wielu także Kinderzuschlag. Żaden z tych zasiłków nie jest wliczany do dochodów rodziny. Żaden nie stanowi przeszkody do tego, aby wnioskować o dodatek mieszkaniowy.
Źródło: Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de
Ostatnia aktualizacja artykułu: 26 kwietnia 2024 roku