Przejdź do treści

Kinderzuschlag – komu przysługuje i ile wynosi w 2017 roku

16/01/2017 12:33 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:07

Mieszkasz w Niemczech i masz dzieci? Jeśli Twoje dochody wynoszą co namniej 900€ (jeśli wychowujesz wspólnie z partnerem) lub minimum 600€ (wychowujesz samotnie) możliwe, że przysługuje ci 170€ miesięcznie na każde dziecko z tytułu Kinderzuschlag.

zasilekdzieci1

Co to jest Kinderzuschlag?
Kinderzuschlag jest świadczeniem, które mogą otrzymać w Niemczech  rodzice o niskich dochodach na dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia i mieszkają z nimi w jednym gospodarstwie domowym.

Komu przysługuje świadczenie?

Rodzicom (obydwojgu lub samotnie wychowującym dziecko), których:

  • dziecko nie ma ukończonych 25 lat, pozostaje na ich utrzymaniu i mieszka wspólnie z nimi,
  • których dochody wynoszą co najmniej 900 euro miesięcznie (w przypadku pary) lub 600 euro ( w przypadku samotnej matki lub ojca), jednak nie przekraczają górnej granicy dochodu, określonej przez przepisy prawa socjalnego. Tabelę z granicami dochodu na 2017 roku znajdziesz w tej broszurze.

Ważne: Do obliczenia dochodów rodziców bierze się pod uwagę: miesięczne wynagrodzenie, rentę lub emeryturę, zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I) lub zasiłek chorobowy (Krankengeld). Nie są natomiast brane pod uwagę wpływy z tytułu Kindergeld i Wohngeld.

Kto nie może otrzymać Kinderzuschlag?
Kinderzuschlag nie przysługuje bezrobotnym rodzicom, którzy pobierają zapomogę socjalną Hartz IV (Arbeitslosengeld II).

Ile wynosi Kinderzuschlag?
Kwota wypłacanego dodatku jest obliczana na podstawie dochodów obojga rodziców (opiekunów). W 2017 roku maksymalnie może wynosić 170 euro/miesiąc na każde dziecko przebywające w gospodarstwie domowym. Jest ona wypłacana razem z zasiłkiem rodzinnym lub wychowawczym.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania Kinderzuschlag w 2017 roku obliczania wysokości należnego świadczenia i sposobu składania wniosku znajdziesz w tej broszurze.

kinderzuschlag

Ostatnia aktualizacja artykułu w dniu 16.01.2017 r.

Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one  jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

——————————————

Podobne poradniki:

Co należy zrobić, by móc uzyskać zasiłek na dzieci Kindergeld?

Komu przysługuje i ile wynosi zasiłek wychowawczy w Niemczech (Elterngeld)

Świadczenia rodzinne w Niemczech

Jak dziecko może otrzymać obywatelstwo niemieckie?