Przejdź do treści

Dochód obywatelski w Niemczech: Oto komu przysługuje Bürgergeld

13/09/2022 13:41 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 17:31

Życie w Niemczech: Komu przysługuje dochód obywatelski? Dochód obywatelski zostanie wypłacany od 1 stycznia 2023 roku, zastępując Hartz IV. Federalne Ministerstwo Spraw Społecznych podało jego wysokość i wymogi, które trzeba spełnić, by otrzymać Bürgergeld.

Komu przysługuje dochód obywatelski

Bürgergeld nie będzie rodzajem bezwarunkowego dochodu podstawowego. Dochód obywatelski będzie jedynie podstawowym zabezpieczeniem, a beneficjenci powinni kontynuować próby powrotu na rynek pracy. Nowe świadczenie Bürgergeld powinno zrekompensować także rosnącą inflację i koszty energii. Wprowadzenie dochodu obywatelskiego jest równoznaczne z końcem zasiłku Hartz IV.

>>> Niemcy wprowadzają dochód obywatelski: Podano wysokość świadczenia

Wysokość dochodu obywatelskiego w Niemczech

Od stycznia 2023 r. standardowa stawka Bürgergeld powinna wynosić 502 euro miesięcznie dla osób samotnych. Dla par mieszkających razem przewidziano stawkę 451 euro miesięcznie. Dzieci w wieku od 14 do 17 lat mają otrzymywać 420 euro. Dla dzieci od 6 do 13 lat przewidziano dochód obywatelski w wysokości 348 euro, a dla dzieci do 5 lat 318 euro.

Komu przysługuje dochód obywatelski Bürgergeld?

Według portalu Buerger-Geld.de każdy, kto chce skorzystać z dochodu obywatelskiego, musi spełnić następujące wymagania:

  • mieć co najmniej 15 lat i nie osiągnąć jeszcze granicy wieku emerytalnego
  • posiadać zameldowanie na terenie Niemiec (Anmeldung) i tu mieć swoje centrum życiowe
  • móc pracować co najmniej 3 godziny dziennie
  • potrzebować realnej pomocy.

Mniej sankcji, więcej wsparcia

Projekt ustawy przewiduje, że osoby poszukujące zatrudnienia będą mogły zawrzeć z urzędami pracy tzw. plan współpracy. Na początku obowiązywać będzie sześciomiesięczny „okres zaufania”, w którym osobom dotkniętym bezrobociem nie będą groziły cięcia świadczeń. Dopiero po tym czasie możliwe będą redukcje dochodu obywatelskiego.

Odbiorcy Bürgergeld będą mieli również możliwość zachowania większej ilości swoich oszczędności niż w przypadku Hartz 4. „Będą też mogli posiadać majątek w wysokości do 60 tysięcy euro bez konieczności jego naruszania. Do tego każda z osób pozostających w gospodarstwie domowym będzie mogła dysponować majątkiem do 30 tysięcy euro”.

Reforma świadczenia zawiera również więcej możliwości i zachęt do dalszego kształcenia się. Odbiorcy będą mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe przez trzy zamiast poprzednich dwóch lat. Dotychczasowa premia na szkolenia ma zostać zniesiona. Zamiast tego ma być wypłacany miesięczny dodatek szkoleniowy w wysokości 150 euro.

źródło: Buerger-Geld.de, PolskiObserwator.de