Przejdź do treści

Koniec z dożywotnią rentą wdowią. Sąsiedzi Niemiec rezygnują ze stałych wypłat pieniędzy

Tagi:
05/01/2024 17:53 - AKTUALIZACJA 31/01/2024 09:08

Koniec z dożywotnią rentą wdowią. W 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) orzekł, że w Szwajcarii istnieje nierówne traktowanie płci w odniesieniu do rent rodzinnych. W Szwajcarii wdowy są uprawnione do dożywotniej renty, podczas gdy wdowcy są uprawnieni do renty tylko do czasu, gdy ich najmłodsze dziecko osiągnie pełnoletność. Jak się jednak okazuje, ma się to zmienić. Owdowiałe kobiety w Szwajcarii nie będą już otrzymywać dożywotniej renty. Ma to na celu uwzględnienie zmian społecznych i zaoszczędzenie pieniędzy.
Przeczytaj koniecznie: Polacy będą dostawać rentę wdowią. Tyle będzie wynosiło nowe świadczenie

Szwajcaria zmienia system emerytalny. Koniec z dożywotnią rentą wdowią

W związku z tym Rada Federalna przedstawiła zmiany w ubezpieczeniu emerytalnym i rodzinnym (AHV) do konsultacji do 29 marca 2024 r. Zamiast jednak zharmonizować sytuację wdowców z sytuacją wdów, dąży się do czegoś przeciwnego. Oznacza to, że w przyszłości wdowy nie będą już otrzymywać dożywotniej renty.

Tylko dwa lata renty rodzinnej bez dzieci

W przyszłości renta rodzinna będzie przysługiwać rodzicom z dziećmi na utrzymaniu. Oznacza to, że renta będzie wypłacana tylko do 25. urodzin najmłodszego dziecka. Osoby opiekujące się niepełnosprawnym dorosłym dzieckiem będą otrzymywać świadczenie dłużej.
PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeśli jesteś w związku małżeńskim bez dzieci na utrzymaniu lub otrzymujesz alimenty od rozwiedzionego partnera, masz prawo do renty dopiero po śmierci partnera. Jest ona wypłacana przez dwa lata. Osoby owdowiałe w wieku 58 lat i starsze bez dzieci, które są zagrożone ubóstwem po śmierci partnera, mają otrzymać indywidualne wsparcie w ramach świadczeń uzupełniających.

>>> Koniec z kupowaniem paczkowanych owoców i warzyw. Nadchodzą rewolucyjne zmiany w 2024 roku

Należy wziąć pod uwagę realia społeczne

Szwajcarska Rada Federalna przewiduje również przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi obecne emerytury dla wdów i wdowców, którzy osiągnęli wiek 55 lat i nie mają już dzieci na utrzymaniu w momencie wejścia w życie zmiany prawa, będą nadal wypłacane. Młodsze osoby nie otrzymają już emerytury w ciągu dwóch lat od wejścia w życie nowelizacji.

Obecne renty dla wdów i wdowców, którzy osiągnęli wiek 50 lat w momencie wejścia w życie i otrzymują dodatkowe świadczenia, mają zostać utrzymane. „System rent wdowich, który istniał od wczesnych dni AHV, nie odpowiada już dzisiejszej rzeczywistości społecznej” – tak Rada Federalna uzasadnia zmiany. Celem proponowanej rewizji jest zapewnienie tymczasowego wsparcia dla osób pozostających na utrzymaniu w fazie przejściowej po śmierci lub tak długo, jak mają one na utrzymaniu dzieci.

Ponadto należy wziąć pod uwagę osoby zagrożone ubóstwem z powodu wdowieństwa, zwłaszcza osoby starsze. „Poza tymi niepewnymi etapami życia nie jest już uzasadnione wypłacanie dożywotnich emerytur bez uwzględnienia sytuacji finansowej ubezpieczonego” – kontynuuje Rada Federalna. Źródło: Merkur.de, PolskiObserwator.de