Przejdź do treści

Leczenie w innym kraju UE. Formularz S1 oraz S2?

06/06/2016 06:41 - AKTUALIZACJA 06/06/2016 06:46

Zachorowałeś? Planujesz leczenie w innym kraju niż ten, w którym pracujesz? A może pracujesz w jednym kraju, mieszkając jednocześnie w innym? Dokumenty, o których powinieneś wiedzieć i które mogą okazać się niezbędne, to S1 oraz S2.

S1 – gdy miejsce zatrudnienia i zamieszkania to dwa różne kraje

Formularz S1 wydawany jest, gdy jesteś ubezpieczony w jednym kraju Unii Europejskiej lub EFTA– ponieważ tam na przykład wykonujesz pracę, a mieszkasz w innym państwie członkowskim. Dotyczy to również członków rodziny zamieszkujących w innym kraju niż osoba ubezpieczona, tak jak i emerytów, rencistów oraz ich członków rodziny.
S1 jest potwierdzeniem Twojego prawa do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie miejsca zamieszkania, jeżeli jest ono inne niż państwo ubezpieczenia.

Po formularz S1 udaj się do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w kraju, w którym jesteś ubezpieczony. Pamiętaj, że niezbędna jest jego rejestracja w instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w kraju zamieszkania – czyli tam, gdzie chcesz korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. W Polsce będzie to właściwy oddział NFZ.

S2 – gdy planujesz leczenie w innym państwie niż to, w którym pracujesz

Formularz S2 dotyczy sytuacji, w których miejsce zamieszkania oraz ubezpieczenia (np. wykonywania pracy) jest w tym samym kraju UE lub EFTA, ale z jakiegoś powodu leczenie chciałbyś odbyć w innym państwie członkowskim. Dotyczy to bardzo często kobiet ciężarnych, które żyjąc na emigracji, zdecydowały się urodzić w Polsce i okres połogu również spędzić wśród najbliższych w naszym kraju. Kolejnym, częstym przypadkiem jest chęć odbycia leczenia stomatologicznego w Polsce.

porod11

Formularz S2 to potwierdzenie Twojego prawa do planowanego leczenia w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym jesteś ubezpieczony. Dokument ten jest zobowiązaniem, że strona go wystawiająca poniesie koszty leczenia. Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie formularza S2 do pokrycia polskiemu szpitalowi kosztów leczenia będzie zobowiązany w Polsce Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który następnie obciąży stronę, np. brytyjską kosztami Twojego leczenia.

Dokumentu S2 nie należy rejestrować w oddziale w NFZ, zgłoś się z nim bezpośrednio do świadczeniodawcy.

Mądry Polak po…

W wyjątkowych sytuacjach i na szczególnych warunkach dopuszczalny jest zwrot, przynajmniej częściowy, poniesionych kosztów leczenia, jeśli nie zwróciłeś się do swojego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych przed skorzystaniem z leczenia – jednak w tej sytuacji najlepiej jest zwrócić się do swojego ubezpieczyciela i tam uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków, jakie należy spełnić oraz całej procedury ubiegania się o refundację.

powroty-podpisŹródło: Agnieszka Juźwiuk, Nic nie mówiące nazwy unijnych formularzy – czas się z nimi rozprawić! S jak sickness* – Serwis Powroty.gov.pl

***

Podobne artykuły:

Jaki zakres leczenie obejmuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Polscy lekarze w Niemczech – adresy

***

Zobacz także:

POLSCY LEKARZE W NIEMCZECH – adresy 

JAKI ZAKRES LECZENIA OBEJMUJE KARTA EKUZ?