w

5 minusów życia w Niemczech

2. Biurokracja

Człowiek jest przekonany, że najgorsza biurokracja na świecie istnieje w jego rodzinnym kraju dopóty, dopóki nie przyjedzie do Niemiec. Pod tą tezą podpisują się obiema rękami i Polacy, i Włosi, i Brytyjczycy i wielu innych cudzoziemców.

Biurokracja przejawia się przed wszystkim w konieczności wypełniania nieprawdopodobnej liczby formularzy, ubiegania się o niezliczoną liczbę zaświadczeń i poświadczeń potrzebnych do załatwienia nawet całkiem banalnych spraw.

Piękna cera na wiosnę

Monachium: Wystawa malarstwa Stefana Wiesława Fiszbacha