Przejdź do treści

Renta wdowia zostanie zlikwidowana? „To świadczenie sprzyja bezrobociu”

07/07/2023 15:55
Likwidacja renty wdowiej w Niemczech. Nowy postulat

Wiadomości z NiemiecLikwidacja renty wdowiej w Niemczech. Wdowcy i wdowy czasami otrzymują wysokie emerytury, nawet jeśli sami nigdy nie płacili składek. „To musi się skończyć” – domaga się przewodnicząca Rady Ekspertów Gospodarczych Monika Schnitzer. Ekonomistka zaproponowała reformę świadczenia.
Czytaj także: Koniec z seniorami za kierownicą? Unia Europejska chce wprowadzić zmiany dotyczące prawa jazdy

Schnitzer domaga się zniesienia renty wdowiej w jej obecnej formie. Obecne przepisy zmniejszają motywację do podejmowania własnej pracy – powiedziała w rozmowie z der Spiegel przewodnicząca Rady Ekspertów Gospodarczych. „Co więcej, samotni płatnicy składek przyczyniają się w ten sposób do finansowania uprawnień emerytalnych niepracujących partnerów, którzy sami nie wpłacają nic do systemu„.

Jest to jednak jej osobiste stanowisko, a nie uzgodnione przez Radę Ekspertów – powiedziała Schnitzer podczas dyskusji panelowej zorganizowanej przez Instytut Badań nad Pracą (IZA), w której uczestniczył również minister pracy Hubertus Heil.

Likwidacja renty wdowiej w Niemczech. Nowy postulat

Ekonomistka nie jest zainteresowana anulowaniem wypłat emerytur bez zastąpienia dla osób pozostałych przy życiu, które nigdy nie były zatrudnione i podlegały składkom na ubezpieczenie społeczne. Opowiada się raczej za tym, aby opcja, która istnieje od 2002 r., ale jest bardzo rzadko wykorzystywana, stała się w przyszłości opcją obowiązkową: chodzi o podział emerytury. W tym przypadku wszystkie uprawnienia emerytalne nabyte przez jednego lub oboje partnerów podczas małżeństwa są dzielone na pół – zasada wspólnoty zysków w małżeństwie. Tak więc po śmierci jednego z partnerów, pozostały przy życiu pozostaje z tą połową plus własnymi uprawnieniami nabytymi przed zawarciem małżeństwa.

Jak zawsze w przypadku reform emerytalnych, taka nowa regulacja nie miałaby wpływu na obecnych świadczeniobiorców i byłaby objęta długimi okresami przejściowymi, ponieważ potencjalnie dotknięci nią muszą mieć możliwość dostosowania do niej swoich planów życiowych.

Z drugiej strony, obecna regulacja tzw. dużej renty wdowiej przewiduje, że pozostali przy życiu małżonkowie otrzymują co najmniej 55 procent emerytury zmarłego partnera – niezależnie od tego, czy uprawnienia zostały nabyte w trakcie małżeństwa, czy nie. Ponadto istnieją dodatki na dzieci w wysokości ponad 70 euro na pierwsze dziecko i ponad 35 euro na każde kolejne dziecko. Schnitzer powiedział w rozmowie z der Spiegel, że jest to sprzeczne z zasadą równoważności, zgodnie z którą płatności są zasadniczo obliczane na podstawie składek wniesionych przez małżonka.

Przykłady

Uproszczony przykład ilustruje skutki reformy, której domaga się Schnitzer. Małżeństwo, dwoje dzieci: żona otrzymuje emeryturę w wysokości 2.000 euro, mąż, jako domownik, nie płacił składek emerytalnych i nie miał własnych roszczeń. Jeśli żona umrze, mąż otrzyma wysoką rentę wdowią w wysokości 1208,05 euro (2000 razy 0,55 = 1100 euro + 108,05 euro dodatku na dziecko) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy podziale emerytury, którego domaga się Schnitzer, oboje partnerzy otrzymywaliby emeryturę w wysokości 1000 euro każdy już za życia – pod warunkiem, że wszystkie uprawnienia zostały nabyte podczas małżeństwa. Mąż oczywiście nadal otrzymywałby swoje 1000 euro po śmierci żony.

Jeśli jednak żona nabyła połowę uprawnień jeszcze przed zawarciem małżeństwa, za życia otrzymywałaby emeryturę w wysokości 1500 euro (1000 euro nabyte przed zawarciem małżeństwa plus połowa z 1000 euro nabytych w trakcie małżeństwa), a jej mąż emeryturę w wysokości 500 euro. Po jej śmierci nadal miałby tylko te 500 euro.

Czytaj także: Podwójna emerytura w Niemczech. Ci, którzy przejdą na nią wcześniej mogą otrzymać więcej pieniędzy

Der Spiegel, PolskiObserwator.de