Przejdź do treści

Co się stanie, gdy źle zaparkujesz w Niemczech i nie opłacisz mandatu?

01/11/2022 06:00 - AKTUALIZACJA 15/12/2023 11:50
mandat za parkowanie w Niemczech

Życie w Niemczech – Mandat za niewłaściwe parkowanie w Niemczech: Zaparkowałeś niezgodnie z przepisami i dostałeś mandat? Oto kiedy ulega przedawnieniu i jak go opłacić. Jeżeli już go zapłaciłeś, sprawa jest zamknięta. Ale co się stanie, jeśli zapomnisz go zapłacić? Oto wszystko co musisz wiedzieć o łamaniu przepisów dotyczących parkowania.
Przeczytaj: Przełomowe orzeczenie sądu w sprawie jazdy ulicą jednokierunkową. ’Każdy kierowca powinien to przeczytać’

Mandat za niewłaściwe parkowanie w Niemczech. Co stanie się, jeśli nie zapłacę mandatu?

Każdy, kto zaparkuje nieprawidłowo lub bez ważnego biletu parkingowego, musi liczyć się z mandatem nawet do 100 euro. Koszty zależą jednak od rodzaju wykroczenia. Przyznający mandat nie zawsze mają jednak rację.

>>> Mandaty w Niemczech. Tyle zapłacisz kary za rozmowę przez telefon i jazdę „na zderzak”

Jeśli zostaniesz ukarany mandatem za złe parkowanie, możesz zapłacić go w ciągu tygodnia i wtedy sprawa zostanie natychmiast zamknięta. Jeśli nie go nie zapłacisz, otrzymasz pocztą zawiadomienie o nałożeniu kary, często z dodatkową opłatą w wysokości 28,50 euro.

Czy mogę odwołać się od mandatu?

Tak. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić w przypadku mandatu za złe parkowanie, jest zapłacenie upomnienia, a na rozprawie można zająć stanowisko w sprawie danego zarzutu. Można również odmówić zapłacenia kary. Jeśli jednak zapłacisz już mandat, nie możemy go później zakwestionować.

Jeśli nie udało ci się uregulować opłaty, otrzymujesz zawiadomienie o nałożeniu kary. Zawiadomienie to daje również odbiorcy możliwość skomentowania zdarzenia i wniesienie sprzeciwu. Po przeanalizowaniu twojego odwołania istnieją dwie możliwości:

  • Odwołanie zostaje rozpatrzone pozytywnie, żądanie zapłaty zostaje cofnięte, a kara już cię nie obowiązuje lub
  • Odwołanie zostaje rozpatrzone negatywnie, a roszczenie pozostaje niezapłacone. Może dojść do rozprawy sądowej, a ty możesz ponieść dalsze koszty.

Kiedy mandat ulega przedawnieniu?

Mandat za parking oznacza karę upomnienia dla sprawcy wykroczenia, którą należy uiścić w ciągu jednego tygodnia. W przeciwnym razie mandat staje się wezwaniem do zapłaty kary, które musi zostać doręczone na piśmie w ciągu trzech miesięcy od popełnienia wykroczenia. Jeśli otrzymasz wezwanie do zapłaty po upływie tego terminu, nie musisz się do niego stosować.

Jak opłacić karę?

Podaną kwotę należy przelać na numer konta podanego w zawiadomieniu o nałożeniu kary. Ważne jest, aby podać również powód płatności, o którym mowa w tym dokumencie. W przeciwnym razie nie będzie można bezproblemowo przypisać płatności do użytkownika. W niektórych krajach związkowych można również zapłacić grzywnę gotówką.

Mandat za parkowanie…

  • na parkingu supermarketu

Mandaty za parkowanie można wystawiać na prywatnych miejscach parkingowych, jeśli kierowcy zostaną o tym poinformowani na umieszczony w dobrze widocznym miejscu odpowiednim znaku. Często określają one, jak długo samochód może być zaparkowany w danym miejscu i czy potrzebuje odpowiedniego biletu.

>>> Mandat z zagranicy. Jeśli nie zapłacisz go od razu, możesz mieć poważne kłopoty

Każdy, kto naruszy ten przepis lub przekroczy dozwolony czas parkowania, narażony jest na mandat za parkowanie w tym miejscu. Wezwanie do zapłaty wystawia często prywatny właściciel parkingu. Jest to tzw. kara umowna, którą niestety często sądy orzekają jako należną.

Jeśli otrzymałeś bilet i zostałeś poproszony o zapłacenie kary, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to sprawdzić oznakowanie. W rzeczywistości kara jest ważna tylko wtedy, gdy parking jest wyposażony w znaki, które wyraźnie i jednoznacznie zwracają uwagę na obowiązujące zasady parkowania.

Grzywnę płaci kierowca, a nie właściciel pojazdu, ponieważ odpowiedzialność właściciela nie dotyczy prywatnych miejsc parkingowych. Jeśli jednak istnieją jakiekolwiek wątpliwości, właściciel musi być w stanie udowodnić przed sądem, że w danym momencie nie był kierowcą swojego samochodu. Nie musi podawać nazwiska kierowcy.

  • mimo zezwolenia na parkowanie dla mieszkańców

Jeśli posiadasz zezwolenie na parkowanie dla mieszkańców (często nazywane również pozwoleniem na parkowanie dla rezydentów), możesz parkować na wyznaczonych miejscach w odpowiedniej strefie.

Ważne: Zezwolenie musi być dobrze widoczne. Najlepiej przymocować go do wewnętrznej strony przedniej szyby. Jeśli kontrolerzy Urzędu Porządku Publicznego nie znajdą karty lub nie odczytają informacji, możesz otrzymać mandat – ale możesz odwołać się od kary (patrz wyżej: Czy mogę odwołać się od mandatu?).

  • mimo zaparkowania w odpowiednim do tego miejscu

Wydaje ci się, że zaparkowałeś prawidłowo, a mimo to otrzymałeś mandat? O ile nie przekroczyłeś dozwolonego czasu, bilet musi mieć inną przyczynę. Być może popełniłeś jeden z poniższych błędów, za które, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie bussgeldkatalog.org, zostaniesz odpowiednio ukarany:

  • Zlekceważenie strefy bezwzględnego zakazu parkowania (min. 25 euro)
  • Nielegalne parkowanie (min. 20 euro)
  • Niedozwolone parkowanie przez ponad jedną godzinę (min. 30 euro)
  • Zaparkowany na pasie dla straży pożarnej (min. 55 Euro)
  • Niedozwolone parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych (55 euro)

Zawsze ustawiaj zegar parkingowy na pełną godzinę lub pół godziny po godzinie przyjazdu. Musi on być widoczny od zewnątrz. W zależności od długości postoju można zostać ukaranym mandatem ostrzegawczym w wysokości od 10 do 30 euro.

ZOBACZ: Kradzież aut w Niemczech: TO miasto znajduje się na stałym celowniku złodziei samochodów

Jakie są kary za parkowanie w niewłaściwym miejscu w Niemczech?

Poniższe zestawienie ze strony internetowej bussgeldkatalog.org zawiera listę wykroczeń i odpowiadających im kar pieniężnych:

WykroczenieGrzywna (w euro)Punkty
Parkowanie w odległości mniejszej niż 5 metrów przed/za skrzyżowaniem lub węzłem, w rejonie wjazdów i wyjazdów z posesji, przed krawężnikiem obniżonym, w strefach ograniczonego ruchu poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi, poza miastem na drodze z pierwszeństwem przejazdu, nad pokrywami studzienek kanalizacyjnych, w obrębie oznaczenia strefy zakazu parkowania.10 (dłużej niż godzinę – 20)
Parkowanie na parkingu dla niepełnosprawnych55
Parkowanie uniemożliwiające przejazd służbom ratowniczym1001 pkt
Parkowanie na chodnikach i ścieżkach rowerowych551 pkt
Parkowanie przed lub przy drogach dojazdowych straży pożarnej55
Parkowanie na przejściach dla pieszych lub mniej niż 5 metrów przed nimi, w bezwzględnej/ograniczonej strefie zakazu parkowania lub w strefie zakazu parkowania, w obrębie oznakowania zakazu parkowania, w obrębie ronda, w rejonie postojów taksówek, po lewej stronie granicy pasów, przed znakiem stopu25
Parkowanie na parkingu car sharing lub parkingu e-car55
Parkowanie w przestrzeni napędowej pojazdów szynowych55
Parkowanie na autostradach lub drogach samochodowych701 pkt
Parkowanie w strefach dla pieszych lub innych strefach zabronionych 55

>>> Nowy znak drogowy w Niemczech może wprowadzić w błąd: Kierowcy samochodów muszą na niego szczególnie uważać

Źródło: T-online, PolskiObserwator.de