Przejdź do treści

MIDIJOB W NIEMCZECH w 2022 roku: Wszystko co trzeba wiedzieć o pracy na Midijob

08/12/2021 10:49 - AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26

Midijob w 2022 roku: Szykuje się gwałtowna podwyżka dochodów osób zatrudnionych na Midijob. Wszystko co trzeba wiedzieć o pracy na zasadzie Midijob.

Midijob w 2022 roku

Czym jest Midijob?

„Midijob” to wariant pracy zarobkowej, w którym pracownicy zarabiają niewiele, ale nie mieszczą się w granicach wytyczonych dla „Minijob”. Pomimo tego, że ten rodzaj zatrudnienia jest nadal mało znany, w Niemczech zatrudnionych na Midijob jest około 3,5 miliona osób.

Zalety pracy na Midijob

  • Uprawnienie do emerytury: Osoby zatrudnione na Midijob mają prawo, podobnie jak pracownicy pełnoetatowi, do emerytury.
  • Pełna ochrona: Pracownicy mają prawo do ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia na opiekę długoterminową oraz do chorobowego.
  • Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: Pracownik, który pracuje przez co najmniej 1 rok, ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 60% średnich zarobków netto (okres: ostatnie 12 miesięcy). Jeśli pracownik ma dzieci, odsetek ten wynosi aż 67%.

Wady pracy na Midijob

  • Odliczenia podatkowe: W przeciwieństwie do pracowników pozostających w stosunku pracy typu Minijob, pracownicy tzw. zatrudnienia w obszarze przejściowym (Beschäftigungen im Übergangbereich), czyli Midijob muszą płacić podatki. Dlatego też zarobek brutto nie oznacza płacy netto. Faktyczna płaca jest niższa.

Kto nie może pracować na Midijob?

Na zasadzie Midijob nie mogą pracować osoby uczące się, praktykanci, osoby uczące się na studiach dualnych, wolontariusze i osoby odbywające służbę zastępczą. Także w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin i kursów w ramach aktywizacji bezrobotnych przepisy Midijob nie obowiązują.

Ile godzin może pracować zatrudniona na Midijob?

W związku z tym, że osoby zatrudnione na Midijob mogą obecnie zarobić maksymalnie 1300 euro, mają także ograniczony czas pracy.

Maksymalne godziny, które można przepracować, zależą również od stawki godzinowej pracownika. Załóżmy, że pracownik otrzymuje płacę minimalną:

Płaca minimalna w Niemczech wynosi obecnie 9,60 euro brutto za godzinę (BMAS, stan na 2021 r .).

 MINIJOB W NIEMCZECH W 2022 roku: To się zmieni dla pracowników od 1 stycznia

Maksymalna liczba godzin byłaby wtedy następująca:

1300,00 € / 9,60 € = 135,42 godziny . Oznacza to, że pracownik zatrudniony na Midijob nie może pracować więcej niż 135,42 godziny w ciągu miesiąca.

Czy zatrudnieni na Midijob mają prawo do urlopu?

Tak, osoby zatrudnione na Midijob mają prawo do urlopu. Dokładna liczba dni urlopu musi być określona w umowie o pracę.

Ogólnie rzecz biorąc, każdy pracownik ma określone prawnie minimalne prawo do urlopu – niezależnie od stosunku pracy, w którym jest zatrudniony. Więcej na temat prawa do urlopu w Niemczech pisaliśmy TUTAJ.

W ten sposób można obliczyć prawo do urlopu:

  • Prawo do urlopu w dniach = 24/6 x liczba dni roboczych w tygodniu (wartość średnia)

Przykład: 

Twój kolega Adam pracuje 20 godzin tygodniowo. Ale przychodzi do pracy codziennie, 5 dni w tygodniu.

  • 24/6 x 5 = 20 dni urlopu

Jego koleżanka Rebecca również pracuje 20 godzin. Ale rozkłada te godziny na 4 dni. W przeciwieństwie do Adama ma prawo do tylko 16 dni urlopu:

  • 24/6 x 4 = 16 dni urlopu

Podwyżka dochodów Midijob w 2022 roku

W 2022 roku miała wzrosnąć do 9,82 euro za godzinę (na miesiąc – 1571,20 euro), a od 1 lipca 2022 r. osiągnąć wysokość 10,45 euro za godzinę i 1672,00 euro miesięcznie. Okazuje się jednak, że w przyszłym roku płaca minimalna w Niemczech wzrośnie aż o 25 proc, a to dzięki podpisanej 7 grudnia przez czołowych przedstawicieli SPD, Zieloni i FDP umowie koalicyjnej. Nie wiadomo jednak, od kiedy dokładnie nowa podwyżka Mindestlohn zacznie obowiązywać. Minimalne wynagrodzenie w Niemczech w pierwszym roku rządów wzrośnie do 12 euro za godzinę, co daje prawie 2000 euro miesięcznie. Wzrosną także dochody osób zatrudnionych na Minijob z 450 do 520 euro.

W umowie koalicyjnej zawarto także podwyżkę dla pracowników zatrudnionych na Midijob. Obecnie pracownicy ci mogą zarobić od 450,01 do 1300 euro miesięcznie, ale już niedługo ten limit zostanie podniesiony do 1600 euro.

źródło: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), PolskiObserwator.de