Przejdź do treści

Minimalne wynagrodzenie dla opiekunek i pomocy domowych we Włoszech w 2022 r.

Tagi:
18/01/2022 16:37 - AKTUALIZACJA 22/11/2023 16:54

Minimalne wynagrodzenie we Włoszech dla pracowników zatrudnionych w charakterze opiekunów i pomocy domowych w 2022 roku. Oto, poniżej jakiej kwoty nie można zarabiać w 2022 r.!

Minimalne wynagrodzenie we Włoszech

Minimalne wynagrodzenie we Włoszech dla colf i badanti w 2022 roku

Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych we Włoszech w charakterze pomocy domowych, opiekunek i niań określają krajowe zbiorowe kontrakty pracy dla sektora domowego (CCNL – contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore domestico). Od października 2020 roku zaczął obowiązywać nowy CCNL. Będzie on ważny do 31 grudnia 2022 roku. Pełny tekst nowego CCNL można znaleźć TUTAJ.

Należy podkreślić, że każdy pracownik zatrudniony w charakterze opiekuna, pomocy domowej czy niani, NIE MOŻE otrzymywać pensji niższej od tej, którą podano w CNNL obowiązującym w danym okresie czasu.

Minimalne wynagrodzenie we Włoszech dla colf i badanti: Kategorie zatrudnienia

Wysokość minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia zależy nie tylko od wymiaru godzin pracy, ale również od kategorii zatrudnienia (livello di inquadramento). CCNL dla sektora domowego dzielą pracowników na 8 kategorii (A, A Super, B, B Super, C, C super, D, D super), w zależności od posiadanych kwalifikacji i obowiązków wykonywanych w miejscu zatrudnienia.

Kategoria A: pracownicy wykonujący nieokreślony rodzaj pracy, którzy nie mogą pracować jako opiekunowie osób np. starszych. Do tej kategorii wchodzą wszyscy pracownicy wykonujący pracę ręczną i wymagającą wysiłku. Są to pracownicy nieposiadający doświadczenia zawodowego lub z maksimum 12 miesięcznym doświadczeniem (np. sprzątaczka, pomoc w kuchni, pracownik pralni, osoba opiekująca się zwierzętami domowymi). Osoby te muszą wykonywać swoje obowiązki pod okiem pracodawcy.

Kategoria A Super: osoby pracujące jako np. dama do towarzystwa, które nie wykonują innych obowiązków; baby sitter wykonująca swoją pracę okazjonalnie i/lub opiekująca się dziećmi np. podczas nieobecności rodziców.

Kategoria B: pracownicy posiadający doświadczenie zawodowe, wykonujący określone obowiązki, wymagające doświadczenia, nie tylko teoretycznego (np. pracownik wszechstronnie wykształcony, strażnik, kierowca).

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra znowu we Włoszech

Kategoria B Super: opiekun osób samodzielnych (osoby starsze lub dzieci), który oprócz opieki wykonuje prace związane np. z gotowaniem i utrzymaniem porządku w domu.

Kategoria C: pracownicy wykonujący swoje obowiązki w całkowitej swobodzie i są za nią odpowiedzialni, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zarówno teoretyczne jak i techniczne (np. kucharz).

Kategoria C Super: opiekun osób niepełnosprawnych, który nie posiada odpowiedniego przygotowania (badante), i który oprócz opieki, wykonuje prace związane np. prowadzeniem domu.

Kategoria D: pracownicy wykwalifikowani, którzy wykonują swoje obowiązki nadane przez pracodawcę w pełnej swobodzie i odpowiedzialności (np. wychowawcy, guwernantka, szef kuchni).

Kategoria D Super: wykwalifikowany opiekun osób niepełnosprawnych, posiadający odpowiednie wykształcenie uznane przez państwo lub instytucje państwowe (np. pielęgniarki, opiekun geriatra).

Wysokość minimalnego wynagrodzenia dla colf i badanti w 2022 roku

Zamieszczone poniżej stawki minimalnych wynagrodzeń dla pomocy domowych, opiekunów i niań obowiązują do 31 grudnia 2022 roku.

Vitto e alloggio

Pomoce domowe, opiekunki i nianie mieszkające ze swoim podopiecznymi mają prawo do bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania. W sytuacji, kiedy pracownik nie otrzymał posiłku lub zakwaterowania w danym dniu/dniach swojej pracy należy mu się dodatek do pensji (indennità vitto e alloggio) za każdy z tych dni.

Słowniczek

Conviventi – pracownicy mieszkający ze swoim podopiecznym

Non conviventi – pracownicy nie mieszkający ze swoim podopiecznym

Assistenza notturna – opieka nocna

Autosufficenti – podopieczni pełnosprawni

Non autosufficenti – podopieczni z ograniczoną sprawnością psycho-fizyczną.

Czytaj wszystkie nasze najnowsze wiadomości w Google News