Przejdź do treści

Naukowa Nagroda Ambasadora RP 2017

15/06/2017 14:29 - AKTUALIZACJA 15/06/2017 14:30

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie organizują konkurs dla absolwentów i doktorantów wszystkich niemieckich uczelni.

Naukowa Nagroda Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej została powołana w 2008 roku przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej i Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Przyznawana jest za wybitne i innowacyjne prace doktorskie oraz magisterskie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, poświęcone historii i kulturze Polski oraz relacjom polsko-niemieckim. Nagroda promuje młodych naukowców, zachęca studentów oraz doktorantów z niemieckich szkół wyższych i uniwersytetów do podejmowania tematyki związanej z Polską. Nagroda jest okazją do publicznego uhonorowania młodych ludzi za zaangażowanie naukowe.

Za najlepsze prace przyznawana jest nagroda w wysokości 2.000 euro (praca doktorska), nagroda w wysokości 1.000 euro (praca końcowa) oraz wyróżnienia. O wyborze laureatów decyduje jury. Uroczyste wręczenie Nagród odbywa się zawsze pod koniec roku kalendarzowego na jednym z uniwersytetów.

W dniu 15 września 2017 r. upływa termin nadsyłania prac na konkurs.

Prace, z dopiskiem Förderpreis 2017, należy wysłać na adres:

Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften

Majakowskiring 47

13156 Berlin

KONTAKT: Marianna Sykała, [email protected]

Informacja pochodzi ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Kolonii – www.kolonia.msz.gov.pl