Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Monachium zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w niepełnym wymiarze czasu pracy

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Monachium zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zainteresowani kandydaci spełniający wymagania proszeni są o składanie aplikacji zawierających następujące dokumenty: curriculum vitae, list motywacyjny, skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. Dokumenty należy złożyć w sekratariacie szkoły przy Balanstr. 208 w Monachium, (tylko w soboty w które szkoła … Czytaj dalej Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Monachium zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w niepełnym wymiarze czasu pracy Więcej