w

Warsztaty interdyscyplinarne w Konsulacie Generalnym RP w Monachium

Konsulat Generalny RP  w Monachium zaprasza na warsztaty interdyscyplinarne „Między mądrością a pięknem”, które odbędą się 8 września br., o godzinie 17.00 w pomieszczeniach wystawienniczych Konsulatu (Prinzregentenstrasse 7) w Monachium.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Monachium – www.monachium.msz.gov.pl

 

 

Dni poradnictwa w zakresie ubezpieczenia społecznego dla Polaków w Niemczech

Już co piąty pracownik delegowany w Europie jest Polakiem