Przejdź do treści

Niemcy przedłużają pomoc dla przedsiębiorców i rozszerzają dostęp do dodatku pomostowego

10/06/2021 11:54 - AKTUALIZACJA 10/06/2021 11:57

Niemcy pomoc dla przedsiębiorców

Niemcy: Pomoc dla przedsiębiorców przedłużona do końca września 2021 r. Skorzystają z niej także osoby prowadzące jednoosobową działalność.

Wiele firm w Niemczech, które przez długi czas musiało być zamkniętych z powodu pandemii koronawirusa może ponownie działać. W niektórych branżach sytuacja przedsiębiorców jest nadal trudna, dlatego niektóre formy rządowej pomocy zostaną przedłużone do końca września – podał dziennik „Tagesschau”.  Przedłużone zostaną uproszczone zasady dostępu do pracy w skróconym wymiarze czasu pracy (Kurzarbeit). Ponadto rozszerzony zostaje dostęp do dodatku pomostowego Überbrückungshilfe. Czytaj dalej poniżej

 >>Praca w Niemczech: Bezdzietni będą płacić większe składki na ubezpieczenie

Kryzys gospodarczy związany z pandemią „jeszcze się nie skończył”, dlatego ważne jest, aby nadal chronić miejsca pracy – powiedział minister pracy Hubertus Heil. Dlatego rząd zdecydował się przedłużyć przepisy, ponieważ są firmy, które „potrzebują pracy w skróconym wymiarze godzin także po 30 czerwca”. Polityk SPD odniósł się m.in. do branży eventowej.

Mimo polepszającej się sytuacji epidemiologicznej  firmy działające w sektorze handlu detalicznego, firmy z branży rozrywkowej, turystycznej i gastronomicznej nadal borykają się z wieloma problemami, dlatego rząd przedłużył dostęp do pracy krótkoterminowej o kolejne 3-miesiące.

Kurzarbeit, czyli sprawdzony sposób Niemców na walkę z kryzysem

W Niemczech, zapobiec trudnej sytuacji na rynku pracy pomaga program Kurzarbeit powstały po II wojnie światowej, który został zaadoptowany do bieżących wydarzeń. Głównym założeniem programu pomocy państwa jest udzielenie bezpośredniej pomocy pracownikom zatrudnionym w szerokiej gamie przedsiębiorstw i usług w dobie grożącego światu głębokiego kryzysu gospodarczego. Z działań ochronnych państwa niemieckiego mogą skorzystać pracownicy zagrożeni bezrobociem. W chwili, gdy firmy tracą płynność w płatności pensji dla swoich pracowników aplikowana jest specjalna pomoc państwowa. W praktyce oznacza to, że część pensji pracowników jest wypłacana przez państwo, a nie przez przedsiębiorcę.

Od początku roku z budżetu państwa wydano już ponad 13 miliardów euro na pracę skróconą. Przedłużenie programu o kolejne miesiące ma kosztować kolejne 2,6 miliarda euro.

Dodatek pomostowy III (Überbrückungshilfe III)

Dodatek Pomostowy skierowany jest do przedsiębiorców i osób, które prowadzą działalność na własny rachunek na pokrycie kosztów stałych. Jak zapowiedziało Ministerstwo Finansów i Gospodarki wypłata Überbrückungshilfe będzie kontynuowana do 30 września 2021 r. – pod nową nazwą „pomoc pomostowa III Plus” (Überbrückungshilfe III Plus).

Wnioskować się o niego mogą małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby pracujące na własny rachunek i freelancerzy, przedsiębiorstwa non-profit i organizacje ze wszystkich sektorów, które borykają się z problem znacznego spadku obrotów. Więcej na temat dodatku pomostowego III Plus można przeczytać we wspólnym komunikacie ministerstwa gospodarki i ministerstwa finansów Niemiec: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2021/06/20210609-bundesregierung-verlaengert-ueberbrueckungshilfen-bis-september.html

Źródło: Tagesschau, BMWI,  PolskiObserwator.de