Przejdź do treści

Niemcy coraz rzadziej gotują sami

04/01/2017 11:34 - AKTUALIZACJA 04/01/2017 11:35

 

Wg badań instytutu Forsa 41% niemieckich konsumentów sięga po mrożoną pizze lub dania gotowe. W 2015 r. odsetek ten wynosił 32%.

pizza2

W grupie wiekowej poniżej 30 lat wskaźnik osób o takich nawykach wynosi ponad 50%. Ponad 50% konsumentów kładzie nacisk na szybkość i prostotę przygotowania jedzenia. W grupie wiekowej 19-29 lat wskaźnik ten sięga nawet 72%. Charakterystyczne, że mężczyźni mniej wagi przykładają do szybkości przygotowania dania niż niemieckie kobiety (odpowiednio: 46%/63%).

 

Niemcy rzadko sami gotują.

Odsetek gotujących każdego dnia spadł z poziomu 41% w 2015 r. do poziomu 39% w 2016 r.

Przy zakupie artykułów żywnościowych 97% konsumentów przykłada wagę do smaku. Dla 73% ankietowanych ważnym kryterium przy zakupie jest kraj/region pochodzenia i cena (57%).

Niemiecki konsument (47%) zwraca uwagę na to w jakich warunkach hoduje się i czym żywi zwierzęta. W 2015 r. wskaźnik ten wynosił jeszcze 36%. 87% ankietowanych wskazało na konieczność poprawy standardów produkcji żywności.

Co ważne dla polskich producentów żywności eksportujących na rynek niemiecki, 88% niemieckich konsumentów gotowa jest zapłacić więcej za nabywane produkty, o ile będą wiedzieli więcej o sposobie hodowania zwierząt.

Raport powstał na zlecenie Federalnego Ministerstwa ds żywienia i Rolnictwa. Ankietę przeprowadza się na grupie 1000 obywateli Niemiec powyżej 14 lat.

Więcej informacji:
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Ernaehrungsreport2016.pdf?__blob=publicationFile

Źródło: Portal Promocji Eksportu – Germany.trade.gov.pl, „Nawyki żywieniowe niemieckich konsumentów”, opracował: SH; Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Kolonia, opracowała: Monika Hebda; WPHI Kolonia.

germanytradegov