Przejdź do treści

Niemcy: Urząd domaga się od kobiety zwrotu emerytury jej zmarłego męża. Otrzymywał podwójne świadczenie

25/08/2023 20:00
Urząd domaga się od kobiety zwrotu emerytury jej zmarłego męża

Wiadomości z NiemiecUrząd domaga się od kobiety zwrotu emerytury jej zmarłego męża. Mężczyzna otrzymywał podwójne świadczenie. Sprawa trafiła do sądu. Choć wina leżała tak naprawdę po stronie zmarłego, to sąd orzekł na korzyść jego żony.
Czytaj także: Osoby urodzone w 1964 roku muszą o tym wiedzieć. Chodzi o emeryturę

Niemieckie ubezpieczenie emerytalne może odzyskać przekazane pieniądze. Jest to możliwe, jeśli zostały one wypłacone w zbyt dużej lub błędnej kwocie. Jednak urząd musi trzymać się pewnych limitów czasowych. Jeśli kwota emerytury została wydana ponad 10 lat temu, odbiorca emerytury może ją zatrzymać, nawet jeśli jest ona bezprawnie wysoka.

Decyzja ta została podjęta przez Federalny Sąd Socjalny. Sąd orzekł na korzyść kobiety, od której niemieckie ubezpieczenie emerytalne zażądało zwrotu emerytury jej zmarłego męża. Kobieta musiałaby zwrócić firmie ubezpieczeniowej 28 000 euro.

Urząd domaga się od kobiety zwrotu emerytury jej zmarłego męża. Przez dwa lata otrzymywał podwójną kwotę

Jej zmarły mąż otrzymywał emeryturę, a także rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku, któremu uległ w miejscu pracy. Nie zgłosił jednak otrzymania renty wypadkowej z ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego do ubezpieczenia emerytalnego. Gdyby to zrobił, jego emerytura zostałaby zmniejszona, ponieważ renta wypadkowa lub z tytułu urazu jest potrącana z ustawowej emerytury.

Podwójne otrzymywanie pieniędzy wyszło na jaw, gdy żona zmarłego złożyła wniosek o rentę wdowią w 2011 roku. Jej mąż otrzymywał rentę z tytułu niezdolności do pracy od 1968 r., a od 2000 r. dodano do niej emeryturę, którą otrzymywał aż do śmierci.

Kiedy zakład ubezpieczeń emerytalnych dowiedział się o tym, anulował decyzję o emeryturze z mocą wsteczną. Kobieta wystąpiła przeciwko temu na drogę sądową i okazało się, że miała rację. Zakład ubezpieczeń emerytalnych walczył we wszystkich instancjach, aż Federalny Sąd Socjalny potwierdził pierwsze orzeczenie: kobieta nie musi zwracać emerytury męża.

28 000 euro za dużo

Sąd uzasadnił swoją decyzję tym, że decyzja emerytalna może zostać cofnięta z mocą wsteczną tylko do dwóch lat po jej wydaniu. Może to mieć miejsce, jeśli fundusz emerytalny dowie się o okolicznościach, które to umożliwiają. Jeśli czas ten minął, uchylenie decyzji emerytalnej może nastąpić jedynie na przyszłość.

Inaczej jest w przypadku emerytki. Jej mąż dopuścił się rażącego niedbalstwa wstrzymując wypłatę renty wypadkowej z ubezpieczenia rentowego. Jeśli dana osoba działa w ten sposób lub celowo wstrzymuje dalsze dochody, ubezpieczenie emerytalne może cofnąć decyzję o emeryturze z mocą wsteczną do 10 lat. W przypadku wdowy okres ten już jednak upłynął.

Czytaj także: Niemiecki rząd przyjął projekt ustawy o samostanowieniu. Każdy będzie mógł zmienić płeć raz do roku

News38.de, PolskiObserwator.de