Przejdź do treści

Niemcy: Zakaz noclegu w kabinie ciężarówki wszedł w życie

29/05/2017 06:32 - AKTUALIZACJA 07/06/2022 12:22

Nocleg w kabinie ciężarówki na terenie Niemiec będzie karany wysokimi mandatami. Nowa ustawa weszła w życie.

W dniu 24 maja br. opublikowana została w Niemczech ustawa z dnia 16.05.2017 r. wprowadzająca m.in. zakaz odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego (45 godzin) w kabinie kierowcy (art. 2 punkt 6a).

Za złamanie zakazu zarówno kierowcy jak i przedsiębiorcy będą karani wysokimi mandatami.

Wysokość kar

60 euro dla kierowcy ZA KAŻDĄ GODZINĘ nieprawidłowo wykorzystanego odpoczynku
180 euro dla firmy transportowej za każdą godzinę nieprawidłowo wykorzystanego odpoczynkuodpoczynku

Kontrole przy autostradach będzie przeprowadzać policja, funkcjonariusze urzędu celnego, urzędu pracy ora federalnego urzędu transportu towarowego.

Autorzy ustawy, zakazującej kierowcom odbioru tygodniowego odpoczynku w kabinie uzasadnili konieczność jej wprowadzenia ze względu na fatalne warunki panującej przy zjazdach autostradowych oraz faktem, że kierowcy spędzają w kabinach od kilku do kilkunastu dni. Nowa ustawa została zatwierdzona 16 maja br., a obowiązuję od 25 maja br., tj. od dnia następującego po jej publikacji.
Zakaz spędzania regularnego 45-godzinowego odpoczynku w kabinie obowiązuję już w Belgii, Francji i Austrii.

Ustawa w pełnym brzmieniu dostępna jest pod tym adresem.


Zobacz także:

Zakaz jazdy samochodów ciężarowych w Niemczech

Dni wolne od pracy w Niemczech w 2017 roku