Przejdź do treści

Niemcy: Związki zawodowe i rząd federalny chcą poprawić sytuację zagranicznych pracowników

02/07/2021 19:20 - AKTUALIZACJA 02/07/2021 19:22

Podpisana umowa ramowa ma chronić pracowników zagranicznych przed wykorzystywaniem przez pracodawców ze względu na brak znajomości języka i nieznajomość niemieckiego prawa. 

Zawarte porozumienie ramowe, ma poprawić współpracę między administracją celną, ośrodkami doradztwa dla pracowników spoza Niemiec zrzeszonych przy związkach zawodowych oraz rządowymi jednostkami walczącymi z wykorzystywaniem pracowników, pracą przymusową i handlem ludźmi – informuje portal DW.com/pl. Dokument został podpisany między Niemiecką Federacją Związków Zawodowych, ministerstwem pracy i ministerstwem finansów.

– Koronakryzys wyraźnie pokazał, że zagraniczni pracownicy zbyt często pracują i są zakwaterowani w niedopuszczalnych warunkach – powiedział minister pracy Niemiec Hubertus Heil (SPD).– Jednocześnie wiele osób pochodzących z innych krajów wnosi znaczący wkład do naszej społeczności, często pracując w branżach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu całego kraju – zaznaczył Heil.

– Każdy, kto wykorzystuje trudną sytuację ludzi na rynku pracy, wyzyskuje ich poprzez pracę przymusową lub angażuje się w handel ludźmi, musi odczuć surowość prawa – powiedział minister finansów Niemiec Olaf Scholz (SPD).

źródło: DW.com