Przejdź do treści

Dyskryminacja w pracy ze względu na wiek. Jakie działania możesz podjąć?

29/09/2023 06:00
Dyskryminacja w pracy. Jakie działania możesz podjąć?

NiemcyDyskryminacja w miejscu pracy to palący problem, który nadal istnieje w wielu społeczeństwach na całym świecie. Mimo postępów w dziedzinie równości i inkluzji, wielu pracowników nadal doświadcza różnych form niesprawiedliwego traktowania ze względu na płeć, rasę czy nawet wiek. Według badań to właśnie ta ostatnia kwestia dotyka coraz większej liczby pracowników w Niemczech. Oto jakie działania mogą oni podjąć, aby przeciwdziałać dyskryminacji.
Czytaj także: Tyle obecnie zarabia na godzinę przeciętny Niemiec. Federalny Urząd Statystyczny podał nowe dane

W Niemczech obowiązuje ogólna ustawa o równym traktowaniu (AGG), której celem jest zapobieganie niekorzystnym sytuacjom lub ich całkowita eliminacja. Według prawa dyskryminacja występuje „ze względu na rasę”, pochodzenie etniczne, płeć, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub tożsamość seksualną (AGG, § 1).

Dyskryminacja może dotyczyć takich obszarów jak:

  • Kryteria selekcji i warunki rekrutacji, niezależnie od dziedziny działalności i statusu zawodowego, a także warunki awansu zawodowego;
  • Warunki zatrudnienia i pracy, w tym wynagrodzenia i warunki zwolnienia, w szczególności w indywidualnych i zbiorowych umowach oraz środki dotyczących nawiązywania i zakończenia stosunku pracy oraz awansu zawodowego;
  • Dostęp do wszystkich form i poziomów poradnictwa zawodowego, kształcenia zawodowego, w tym szkolenia zawodowego, ustawicznego szkolenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, a także do praktycznego doświadczenia zawodowego;
  • Członkostwo i uczestnictwo w stowarzyszeniu pracowników lub pracodawców lub stowarzyszeniu, którego członkowie należą do określonej grupy zawodowej, w tym korzystanie z usług takich stowarzyszeń;
  • Ochrona socjalna, w tym zabezpieczenie społeczne i usługi zdrowotne;
  • Świadczenia socjalne,
  • Edukacja,
  • Dostęp do dóbr i usług dostępnych dla ludności, w tym mieszkań, oraz dostarczanie takich dóbr i usług.

Dyskryminacja w pracy ze względu na wiek. Jakie działania możesz podjąć?

Gdy pada określenie „dyskryminacja ze względu na wiek”, większość myśli od razu o starszych pracownikach. Problem ten jest jednak dwukierunkowy.

Jeśli czujesz, że jesteś dyskryminowany ze względu na swój wiek, powinieneś złożyć skargę w odpowiednim miejscu w swojej firmie – informują prawnicy Gansel na swojej stronie internetowej. W niektórych przypadkach może również wystąpić o odszkodowanie lub roszczenie o odszkodowanie. Jednak zawsze jest to zależne od indywidualnego przypadku – warto więc zasięgnąć porady prawnej.

Merkur.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub