Przejdź do treści

Od kiedy istnieją Niemcy? Oto historia Niemiec w skrócie, z którą warto być zaznajomionym

05/10/2023 09:00 - AKTUALIZACJA 11/10/2023 19:37
historia Niemiec w skrocie

Historia Niemiec w skrócie. Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, jak długo istnieją Niemcy. W tym artykule ujawniamy, co należy wiedzieć na temat powstania Niemiec. Kryje się za tym długa, burzliwa historia pełna ważnych i interesujących wydarzeń. Oto najistotniejsze informacje, które powinieneś wiedzieć odnośnie poszczególnych etapów, jakie ukształtowały ostateczny wizerunek Republiki Federalnej Niemiec.
Przeczytaj również: Najlepsze miejsca do zwiedzenia w Niemczech

Historia Niemiec w skrócie

 1. Najstarsze dowody na istnienie populacji małp na terytorium Niemiec mają około 700 000 lat. Od 58 r. p.n.e. terytoria Niemiec należały do Cesarstwa Rzymskiego. W tym czasie Rzymianie założyli miasta takie jak Trewir, Kolonia, Augsburg i Moguncja.
 2. Od X wieku do 1806 roku Niemcy należały do Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (HRRDN). Pod koniec XV wieku po raz pierwszy użyto nazwy „Naród Niemiecki”. HRRDN nie było jednak państwem w nowoczesnym sensie, ale organizacją patronacką nad różnymi terytoriami kierowaną przez króla lub cesarza.
 3. Po rozpadzie Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego część dzisiejszych Niemiec należała do tak zwanej „Konfederacji Reńskiej” od 1806 roku. Był to związek państw niemieckich utworzony z inicjatywy francuskiego cesarza Napoleona.
 4. Walka Prusaków i Austriaków przeciwko Napoleonowi w 1812 roku dała początek barwom czarno-czerwono-złotym, które zostały ponownie przyjęte na demonstracji w Hambach w 1832 roku.
 5. Po kongresie wiedeńskim w 1815 r. 38 państw zostało zrzeszonych w Konfederacji Niemieckiej, konfederacji zdominowanej przez Austrię i Prusy.
 6. W 1848 r. w demokratycznych wyborach w kościele Paulskirche we Frankfurcie utworzono państwo narodowe jako „Cesarstwo Niemieckie” z monarchią konstytucyjną. Jednak ruch demokratyczny upadł.
 7. W dniu 9 listopada 1918 r. monarchia zakończyła się w Rzeszy Niemieckiej, która wraz z kapitulacją przyznała się do porażki w I wojnie światowej. Po wyborach do Zgromadzenia Narodowego (w którym kobiety po raz pierwszy miały prawo głosu), konstytucja weimarska weszła w życie 14 sierpnia 1919 roku.
 8. Demokracja była kontrowersyjna w Niemczech po I wojnie światowej. W 1933 r. zwyciężyli narodowi socjaliści, sprawdzeni przeciwnicy demokracji; tzw. ustawa zezwalająca nadała ówczesnemu kanclerzowi Rzeszy Adolfowi Hitlerowi uprawnienia dyktatorskie. W ramach polityki ekspansji niektóre terytoria, które zostały zrzeczone po I wojnie światowej, zostały początkowo ponownie włączone do terytorium Rzeszy.
  Sprawdź: Co warto zobaczyć w Berlinie. 12 miejsc, które trzeba zobaczyć przynajmniej raz w życiu
 9. Pod presją polityczną ówczesna Czechosłowacja musiała oddać Niemcom Sudety. W 1938 roku Austria została przyłączona do Rzeszy Niemieckiej, realizując w ten sposób Wielkoniemiecką Koncepcję.
 10. Po inwazji na Polskę wybuchła II wojna światowa. W tym okresie narodowosocjalistyczna dyktatura dopuściła się masowych mordów, a Wehrmacht prowadził wojnę eksterminacyjną na wschodzie skierowaną przeciwko ludności cywilnej w celu uzyskania przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego.
 11. Wojna światowa zakończyła się całkowitą klęską Niemiec i ich sojuszników, zniszczeniem prawie wszystkich głównych niemieckich miast i rozwiązaniem Rzeszy Niemieckiej przez aliantów.
 12. Po okresie dyktatury narodowosocjalistycznej utworzono dzisiejszą Republikę Federalną Niemiec 23 maja 1949 r. w trzech zachodnich strefach okupacyjnych.
 13. W dniu 7 października 1949 r. z radzieckiej strefy okupacyjnej utworzono NRD. Wewnętrzną granicę Niemiec zabezpieczono masywnymi fortyfikacjami granicznymi od 1952 roku. W latach 1961-1989 Berlin był podzielony murem.
 14. Zjednoczenie Niemiec ostatecznie zakończyło się 3 października 1990 r., kiedy NRD dołączyła do Republiki Federalnej Niemiec. Traktat 2+4 oficjalnie określił powojenny porządek w Niemczech. Źródło: praxistipps.focus.de PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub