Przejdź do treści

W ten sposób Polak uzyskuje prawo do stałego pobytu w Niemczech

09/02/2024 17:03 - AKTUALIZACJA 09/02/2024 17:03

Jak uzyskać dokument potwierdzający stały pobyt w Niemczech – W dzisiejszych czasach mobilność międzynarodowa i możliwość osiedlenia się w innym kraju stają się coraz bardziej dostępne i pożądane. Dla obywateli Unii Europejskiej, w tym Polaków, pragnących żyć i pracować w Niemczech, kluczowym dokumentem potwierdzającym ich status jest zaświadczenie o prawie do stałego pobytu, znane również jako Daueraufenthaltsbescheinigung EU. To dokument, który nie tylko uprawnia do wielu ułatwień w codziennym życiu.  Chociaż otrzymanie dokumentu potwierdzającego prawo do stałego pobytu w Niemczech nie jest równoznaczne z obywatelstwem, to daje on liczne korzyści, które warto poznać.
Przeczytaj koniecznie: Tyle obecnie trzeba zarabiać w Niemczech, aby móc godnie żyć w tym kraju

Jak uzyskać dokument potwierdzający stały pobyt w Niemczech?

Prawo do stałego pobytu w Niemczech przyznaje cudzoziemcom status, który umożliwia im legalne zamieszkanie w tym kraju przez nieograniczony czas. Osiągnięcie tego statusu pozwala osobom uprawnionym żyć w Niemczech bez obawy o utratę prawa pobytu w przypadku zmiany sytuacji zawodowej. Posiadanie statusu stałego rezydenta różni się to od posiadania obywatelstwa niemieckiego, ponieważ osoby z prawem do stałego pobytu zachowują obywatelstwo swojego kraju pochodzenia, aczkolwiek cieszą się wieloma prawami i przywilejami, które są porównywalne do tych przysługujących obywatelom Niemiec.
Przeczytaj koniecznie: Tyle lat musisz przepracować w Niemczech, aby otrzymać emeryturę w tym kraju

Dokumentem potwierdzającym prawo do stałego pobytu dla obywateli Unii Europejskiej (oraz ich rodzin) jest Daueraufenthaltsbescheinigung EU, wydawany na mocy przepisów unijnych. Posiadanie tego dokumentu znacząco upraszcza załatwianie różnorodnych formalności, takich jak aplikowanie o niemieckie świadczenia, w tym Kindergeld. Osoby posiadające zaświadczenie Daueraufenthaltsbescheinigung EU korzystają z ułatwień przy składaniu wniosków o zasiłki (urzędy wymagają od niej mniej liczby zaświadczeń).
Przeczytaj koniecznie: Tyle zarabia sprzątaczka w Niemczech. Średnie zarobki na godziny i miesięczne

Stały pobyt w Niemczech – po ilu latach?

“Zgodnie z przepisami prawa do swobodnego przemieszczania się obywatele UE, którzy od 5 lat legalnie przebywają w Niemczech, nabywają prawo stałego pobytu. Oznacza to, że mają oni prawo pobytu niezależnie od spełnienia warunków dot. swobodnego przemieszczania się. Niezwłocznie po złożeniu wniosku w urzędzie ds. cudzoziemców obywatele UE otrzymują zaświadczenie o posiadaniu prawa stałego pobytu” – informuje rząd federalny w komunikacie na swojej stronie internetowej.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stałym pobycie w Niemczech (Daueraufenthaltsbescheinigung EU) składa się w urzędzie Ausländerbehörde.
Przeczytaj: Obywatelstwo niemieckie już po 5 latach. Oto, jak to działa w praktyce

Prawo stałego pobytu dla członków rodziny obywatela UE

Prawo do stałego pobytu w Niemczech dotyczy również członków rodziny i bliskich krewnych, jeśli od pięciu lat przebywają oni legalnie w Niemczech razem z obywatelem UE. Jeżeli sami nie są obywatelami UE, otrzymają kartę stałego pobytu w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku. Czytaj dalej poniżej

pozytwne zmiany od 2024 roku w Niemczech

Te osoby mogą otrzymać prawo stałego pobytu w Niemczech przed upływem 5 lat

W szczególnych przypadkach obywatele UE mają prawo do stałego pobytu jeszcze przed upływem 5 lat. 

  • Przysługuje ono w szczególności w następujących sytuacjach  (§ 4a ust. 2 FreizügG/UE),
  • zaprzestanie pracy zarobkowej w wieku powyżej 65 lat, 
  • wcześniejsza emerytura,
  • całkowite ograniczenie zdolności do zarobkowania wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Źródło: eu-gleichbehandlungsstelle.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub