Przejdź do treści

Niemcy: Polak wygrał sprawę w sądzie o zasiłek socjalny. Przełomowe orzeczenie dla wszystkich obywateli UE, chodzi o prawo pobytu

23/09/2023 20:15 - AKTUALIZACJA 23/09/2023 20:20

Niemcy: Polak wygrał sprawę w sądzie o zasiłek socjalny. Federalny Sąd Socjalny (BSG) w Kassel, ogłosił w czwartek swoją decyzję dotyczącą prawa do otrzymywania  zasiłku socjalnego, która może mieć wpływ na wiele osób mieszkających w Niemczech. Sąd rozpatrzył odwołanie Polaka, którego urząd pracy pozbawił dochodu obywatelskiego (Bürgergeld ). Decyzja ta może otwierać drzwi dla wielu obywateli UE w Niemczech. O sprawie pisze “Deutsche Welle”.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Zasiłek socjalny w Niemczech w 2023 roku: Tyle wynosi Bürgergeld (dochód obywatelski)

Polak wygrał sprawę w sądzie o zasiłek socjalny

W Niemczech obecnie dochód obywatelski Bürgergeld otrzymuje około 5,5 miliona osób, w tym 1,68 miliona bezrobotnych. To ważne świadczenie socjalne zostało wprowadzone w styczniu br., zastępując Hartz IV.  Dochód obywatelski wynosi kilkaset euro miesięcznie. Wsparcie to może otrzymać każda osoba bezrobotna, ale zdolna do pracy oraz wszyscy ci, których dochodu są zbyt niskie, aby pokryć koszty utrzymania.
PRZECZYTAJ: Niemcy: Tyle będzie wynosić zasiłek socjalny Bürgergeld od stycznia 2024 r. 'Duża podwyżka dla wszystkich’

Sąd BSG (nr sprawy B 4 AS 8/22) orzekł, że obywatele UE mogą być uprawnieni do zasiłku obywatelskiego po tym, jak pracowali i płacili składki na ubezpieczenie społeczne – informuje “DW”. Prawo przewiduje jednak prawo do zasiłku obywatelskiego dla wszystkich cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Niemczech od co najmniej pięciu lat. Okres ten rozpoczyna się od daty pierwszego zameldowania na terenie Niemiec.

„Liczy się zwykły pobyt”

Jak podaje “DW” Polak, któremu urząd odmówił przyznania świadczenia, po raz pierwszy zameldował się w Niemczech w  kwietniu 2009 roku. Później, chociaż cały czas żył w tym kraju, nie posiadał stałego miejsca zameldowania, a ostatnio był bezdomny. Pracę znajdował sporadycznie. Mężczyzna w styczniu 2018 roku, złożył wniosek o zasiłek Hartz IV. Urząd pracy w Hagen odrzucił jednak jego wniosek, argumentując, że brak meldunku na terenie Niemiec uniemożliwia mu pobieranie świadczenia. 

Według informacji “Deutsche Welle” Sąd Socjalny uznał, że prawo wymaga jedynie „nieprzerwanego zwykłego pobytu” na terytorium Niemiec. Nie ma natomiast wymogu posiadania ciągłości zameldowania. 
Liczy się zatem to, że obywatel UE stale zamieszkuje na terenie Niemiec (krótkie wyjazdy zagranicę w celu odwiedzenia rodziny nie grają roli) – stwierdził sąd.

W orzeczeniu stwierdzono, że zgodnie z prawem obywatel UE nabywa prawo do stałego pobytu w Niemczech po 5 latach, bez względu na to, czy miał ciągłość w historii meldunkowej czy nie, i tym samym może ubiegać się o wsparcie socjalne.

Zaświadczenie o prawie do stałego pobytu – dokument, który ułatwia wiele spraw w Niemczech

To orzeczenie Sądu może otworzyć drogę dla wielu cudzoziemców mieszkających w Niemczech, którzy byli wcześniej pozbawieni świadczeń ze względu na wymóg stałego zameldowania. Warto pamiętać, że po 5 latach pobytu w Niemczech obywatel może uzyskać zaświadczenie o prawie stałego pobytu Daueraufenthaltsbescheinigung E. Dokument ten jest wydawany od ręki, po złożeniu wniosku i wymaganych dokumentów w urzędzie. Zaświadczenie o prawie stałego pobytu ułatwia załatwienie wiele spraw w Niemczech, zwłaszcza związanych ze wypłatą świadczeń takich jak Kindergeld, Kinderzuschlag, Bürgergeld. Czytaj więcej: Takie warunki trzeba spełnić, aby móc na stałe mieszkać w Niemczech

Źródło: DW.com, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub