Przejdź do treści

Praca w Niemczech – Czy niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok?

01/01/2024 09:00
Praca w Niemczech – Niewykorzystany urlop

Praca w Niemczech – Wraz z nadejściem nowego roku, wielu z nas odkrywa, że posiada jeszcze niewykorzystane dni urlopowe. Czy istnieje możliwość przeniesienia ich na bieżący rok? Oto co przewiduje niemieckie prawo i jakie regulacje dotyczą niewykorzystanego urlopu.
Czytaj także: Nieopodatkowana premia inflacyjna dla pracowników zatrudnionych w Niemczech. Oto do kiedy musi zostać wypłacona

Praca w Niemczech – Niewykorzystany urlop

Sekcja 7 Niemieckiej Federalnej Ustawy o Urlopach stanowi, że ustawowe dni urlopu można przenieść na następny rok tylko pod pewnymi warunkami. Dzieje się tak w przypadku, gdy istnieją pilne powody operacyjne lub osobiste, które to uzasadniają. „Powodem osobistym może być na przykład choroba” – mówi Johannes Schipp, prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Dotyczy to również sytuacji, w której nie wykorzystałeś urlopu z winy pracodawcy.

W takich przypadkach pracownicy musieliby jednak wykorzystać dni urlopowe z 2023 roku w pierwszym kwartale kolejnego roku, czyli do 31 marca 2024 roku.

Przepadek dni urlopowych

Przepisy te mają jednak obecnie zastosowanie tylko pod jednym warunkiem: pracodawca musi poinformować pracowników z odpowiednim wyprzedzeniem, ile dni urlopu im przysługuje i że ich urlop musi zostać wykorzystany w całości do 31 grudnia lub do końca okresu przeniesienia, tj. do 31 marca następnego roku. W przeciwnym razie urlop wygasa z końcem roku urlopowego lub okresu przeniesienia. Wynika to z przełomowego orzeczenia Federalnego Sądu Pracy (sygn. akt: 9 AZR 541/15), który dostosował swoje orzecznictwo w tym zakresie do prawa unijnego.

Jeśli pracodawca odpowiednio poinformował pracowników, urlop nie wygasa tylko wtedy, gdy zachodzi jeden z wymienionych powodów przeniesienia. Jednakże: „Jeśli pracodawca nie wywiązał się z tego obowiązku współpracy, wówczas prawo do urlopu zostaje faktycznie przedłużone do dowolnego dnia” – mówi specjalista, prawnik Schipp. W takim przypadku możesz wykorzystać ustawowe dni urlopu z 2023 r. w 2024 r. – niezależnie od powodów, dla których nadal je masz. Czytaj dalej poniżej.

Odwołanie urlopu

Zgodnie z orzecznictwem Federalnego Sądu Pracy istnieje również wyjątek dla osób przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Jeśli są one niezdolne do pracy tak długo, że nie są w stanie wykorzystać swoich dni urlopowych nawet do 31 marca następnego roku, ich pozostałe dni urlopowe nie wygasają z końcem pierwszego kwartału następnego roku, nawet jeśli pracodawca powiadomi je w odpowiednim czasie. „Jeśli nie mogę wykorzystać dni urlopowych z powodu choroby, prawo do urlopu wygasa dopiero 15 miesięcy po zakończeniu roku urlopowego” – mówi Schipp.
Czytaj także: Nie wykorzystałeś całego urlopu w 2023 roku? Oto ile ekwiwalentu ci przysługuje

Z drugiej jednak strony oznacza to również, że nie można dowolnie wykorzystywać dni urlopowych w nowym roku, jeśli pracodawca sobie tego nie życzy. Jeśli pracodawca poinformuje cię z odpowiednim wyprzedzeniem, że musisz wykorzystać swoje dni urlopowe do końca roku, „wtedy pracodawca jest po bezpiecznej stronie” – mówi Schipp. Dni urlopowe wygasłyby wówczas 31 grudnia – jeśli ani choroba, ani przyczyny operacyjne nie uniemożliwiłyby ich faktycznego wykorzystania.

Sprawdź swoją umowę

A co się stanie, jeśli masz do dyspozycji więcej dni urlopowych niż jest to prawnie wymagane zgodnie z umową o pracę lub układem zbiorowym?

Nawet wtedy do tych dni mają zastosowanie przepisy ustawowe. „Jeśli ma obowiązywać coś innego, to strony układu zbiorowego lub strony umowy o pracę muszą to uregulować” – mówi Schipp. „Mogą to zrobić. Mogą na przykład powiązać ustawowy dzień wolny od pracy z rokiem urlopowym. I można powiedzieć, że każdy urlop niewykorzystany do tego czasu zostanie faktycznie anulowany„. Warto więc przyjrzeć się własnej umowie o pracę lub zbiorowemu układowi pracy. Źródło: Merkur.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub