Przejdź do treści

Renta z tytułu niezdolności do pracy. Komu przysługuje i ile wynosi w 2024 roku?

02/01/2024 20:24 - AKTUALIZACJA 02/01/2024 20:25
Renta dla tych którzy nie mogą pracować

Wiadomości z Niemiec – Renta z tytułu niezdolności do pracy. W Niemczech system zabezpieczenia społecznego obejmuje szeroki zakres świadczeń, mających na celu wspieranie obywateli w różnych sytuacjach życiowych. Jednym z istotnych elementów tego systemu jest renta dla osób niezdolnych do pracy. Świadczenie to stanowi istotne wsparcie dla tych, którzy z różnych przyczyn utracili zdolność do wykonywania pracy zawodowej. W ubiegłym roku 350 000 osób złożyło w niemieckim ubezpieczeniu emerytalnym wniosek o przyznanie renty z tytułu zmniejszonej zdolności do pracy zarobkowej. Sprawdź, komu przysługuje ta pomoc finansowa i ile wynosi w 2024 roku.
PRZECZYTAJ TAKŻE: Koniec z dożywotnią rentą wdowią. Sąsiedzi Niemiec rezygnują ze stałych wypłat pieniędzy

Renta dla tych którzy nie mogą pracować, czyli renta z tytułu niezdolności do pracy

Jest to wczesna forma renty, która jest możliwa, gdy dotychczasowe zatrudnienie nie może być kontynuowane z powodu problemów zdrowotnych. Jednak nie każdy otrzymuje taką rentę. Odpowiedzialne za wypłatę i decyzję jest Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalne (DRV). Rentę z powodu niezdolności do pracy można otrzymać tylko w przypadku poważnych chorób, które trwale ograniczają zdolność do pracy. Dodatkowym warunkiem jest, że z powodu stanu zdrowia możliwe jest wykonywanie pracy przez mniej niż sześć godzin dziennie.

Kto może ją otrzymać?

Dla wielu osób prowadzących działalność gospodarczą, z wyjątkiem niektórych zawodów, renta nie wchodzi w grę, ponieważ nie muszą one płacić składek na ubezpieczenie emerytalne. Dlatego też nie otrzymują żadnych wypłat z DRV – chyba, że są dobrowolnie ubezpieczeni w DRV. Oznacza to, że rentę otrzymują głównie pracownicy. Muszą oni być ubezpieczeni przez co najmniej pięć lat. Z tego przez co najmniej trzy lata muszą płacić obowiązkowe składki. Wyjątki zachodzą w przypadku urlopu wychowawczego lub ciąży. Istnieją również specjalne regulacje dla osób dopiero rozpoczynających karierę zawodową.

Ubezpieczenie emerytalne sprawdza w każdym przypadku jak ciężki jest przebieg choroby. Mogą być to choroby nowotworowe, choroby psychiczne, ale także mięśni, nerwów czy kości – podaje Wirtschaftswoche.
>>> Renta wdowia po śmierci partnera. Czy mimo nieformalnego związku przysługuje ci to świadczenie?

Jak przebiega proces składania wniosku?

Aby otrzymać rentę z tytułu zmniejszonej zdolności do pracy zarobkowej, należy złożyć wniosek w DRV, co można zrobić również online. Wymagane są dane osobowe i zaświadczenia o ubezpieczeniu, a także dokumenty o przebiegu choroby. Po złożeniu wniosku dokumenty są analizowane przez lekarzy, kasę chorych i urzędy. Dotyczy to również alternatywnych rozwiązań dla renty. Zasadniczo rehabilitacja pojawia się przed rentą. Dopiero jeśli choroba jest na tyle ciężka, że rehabilitacja nie pomaga, można rozważyć przyznanie renty.

Co odróżnia pełne od częściowego ograniczenia zdolności do zarobkowania?

Chodzi tu o dzienny wymiar czasu pracy. Pełne ograniczenie zdolności do zarobkowania istnieje wtedy, gdy pracownik może pracować tylko mniej niż trzy godziny dziennie. W przypadku uznania za częściowo niezdolnego do pracy DRV przyjmuje, że pracownik może pracować mniej niż sześć godzin, ale co najmniej trzy godziny dziennie.

Ile wynosi renta o obniżonej zdolności do pracy zarobkowej?

Wysokość renty z tytułu ograniczonej zdolności do pracy jest obliczana na podstawie dotychczasowych okresów ubezpieczenia. Ponadto osoby o ograniczonej zdolności do zarobkowania znajdują się w takiej samej sytuacji, jak gdyby nadal pracowały i opłacały składki z poprzednim średnim dochodem ze względu na tak zwany dodatkowy okres kwalifikacyjny. Oznacza to, że otrzymują wyższą emeryturę. Od 2019 r. zakres dodatkowego okresu kwalifikacyjnego został dostosowany do zwykłego wieku emerytalnego. Będzie on stopniowo wzrastał do 67 lat do 2031 roku. Jeśli rozpoczniesz emeryturę w przyszłym roku, dodatkowy okres zakończy się w wieku 66 lat i 1 miesiąca zamiast 66 lat.

Nie ma więc uniwersalnej kwoty renty. Jest ona ustalana na podstawie trzech czynników. Z jednej strony rolę odgrywa wysokość i lata wpłat na ubezpieczenie emerytalne. Drugim jest rodzaj ograniczenia zdolności do zarobkowania, który określa tzw. współczynnik rodzaju renty. „Jeśli jesteś uznany za całkowicie niezdolnego do pracy, współczynnik wynosi 1,0; jeśli jesteś częściowo niezdolny do pracy, współczynnik wynosi 0,5” – wyjaśnia Wirtschaftswoche. Do tego dochodzi jeszcze wartość renty.

Dodatkowe limity dochodu dla emerytur z powodu ograniczonej zdolności do zarobkowania wzrosły w 2024 r. Od stycznia minimalny roczny dodatkowy limit dochodu dla emerytur z powodu częściowego ograniczenia zdolności do zarobkowania wynosi 37 117,50 euro i 18 558,75 euro dla emerytur z powodu pełnego ograniczenia zdolności do zarobkowania. Źródło: Kreiszeitung.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub