Przejdź do treści

W tym przypadku otrzymasz spadek nawet jeśli zostałeś wydziedziczony

14/11/2023 08:00
Spadek a wydziedziczenie – Takie zasady obowiązują

Wiadomości z NiemiecSpadek a wydziedziczenie. Jeśli chcesz wydziedziczyć krewnego, musisz zastrzec to w testamencie. Zasadniczo każdy spadkodawca może swobodnie decydować o tym, kto powinien odziedziczyć jego majątek, a kto powinien zostać wydziedziczony. Jednak nie każdy spadkobierca, który zostanie wydziedziczony, automatycznie zostaje z pustymi rękami. Zgodnie z niemieckim prawem spadkowym, najbliżsi krewni są zawsze uprawnieni do minimalnego udziału, tzw. części obowiązkowej, czyli zachowku. Jest to połowa ustawowego udziału spadkowego.
>>> Nadchodzi rewolucja w prawie spadkowym. O tym musi wiedzieć każdy

Wydziedziczenie w niemieckim prawie spadkowym

Wydziedziczenie ma miejsce, gdy osoba uprawniona do dziedziczenia zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego nie została wymieniona w testamencie lub została wyraźnie wyłączona od dziedziczenia ustawowego (§ 1938 BGB). Obowiązkową część spadku oblicza się zgodnie z §§ 1924-1936 BGB. Wynosi ona połowę ustawowego prawa do spadku. Wydziedziczeni małżonkowie, dzieci i inni spadkobiercy są również uprawnieni do 50% ich ustawowego udziału w spadku.

Każdy, kto oddaje swój spadek lub majątek, nie może samowolnie podważać jego prawa do zachowku. Według Stiftung Warentest, krewni są chronieni przez tak zwane roszczenia o uzupełnienie części obowiązkowej. Oznacza to, że większość darowizn, których ktoś dokonał w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed śmiercią, jest zaliczana do jego majątku, a tym samym zwiększa jego prawo do obowiązkowej części. Całkowite wykluczenie nieprzyjemnego krewnego z masy spadkowej nie jest zatem w większości przypadków takie proste. Według ekspertów prawnych niewdzięczność, zerwanie kontaktu lub inne nieporozumienia nie mają znaczenia w tym kontekście.
>>> Sporządzanie testamentu. W tym przypadkach lepiej udać się do notariusza

Spadek a wydziedziczenie – Takie zasady obowiązują

  • Roszczenie o udział w spadku przymusowym na podstawie prawa spadkowego powstaje, jeżeli osoba zgłaszająca roszczenie została wyłączona z następstwa prawnego na mocy testamentu lub umowy dziedziczenia.
  • Zachowek gwarantuje minimalny udział w spadku.
  • Zachowek wynosi połowę ustawowego udziału spadkowego.
  • Zachowek jest wyłącznie roszczeniem pieniężnym. Nie stanowi on prawa do udziału w spadku ani do rozporządzania poszczególnymi składnikami spadku.
  • Zgodnie z prawem spadkowym zachowek wygasa po upływie trzech lat.

Jeżeli spadkobierca działał w sposób zawiniony wobec spadkodawcy, w wyjątkowych przypadkach zachowek może zostać cofnięty (§ 2333 ust. 1 BGB – cofnięcie zachowku). Źródło: 24hamburg.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub