Przejdź do treści

Testament berliński. Oto na czym polega i jakie warunki należy spełnić, aby był ważny

29/11/2023 08:00 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:26
Testament berliński. Jak działa?

Kto powinien odziedziczyć mój majątek? To pytanie zadaje sobie wiele osób, w szczególności osoby starsze. W przypadku braku testamentu stosuje się następstwo prawne. Wtedy też połowę majątku dziedziczy zazwyczaj małżonek, a pozostałą część otrzymują dzieci. Nie wszystkim podoba się jednak takie rozwiązanie. Małżeństwa mogą skorzystać więc z testamentu berlińskiego. Oto na czym dokładnie to polega, jakie są zalety i wady oraz co taki testament oznacza dla dzieci.
Czytaj także: Takie warunki trzeba spełnić, aby móc na stałe mieszkać w Niemczech

Czym jest testament berliński?

Testament berliński jest szczególną odmianą testamentu wspólnego. Dzięki niemu małżeństwa lub zarejestrowani partnerzy życiowi mogą uczynić siebie jedynymi spadkobiercami. Dzieci są wówczas zwykle wyznaczane na tzw. spadkobierców końcowych . Oznacza to, że dziedziczą dopiero wtedy, gdy zmarł także drugi z rodziców. Model ten nazywany jest także rozwiązaniem uniwersalnym. Małżonkowie postrzegają swój majątek jako całość. Po śmierci drugiego partnera pozostały przy życiu partner może z niego korzystać w całości – w zasadzie do wyczerpania. Dzieci mają prawo do zachowku.

Inaczej jest w przypadku drugiego modelu testamentu berlińskiego: rozwiązania separacji . Oznacza to, że po śmierci jednego z małżonków majątek spadkodawcy pozostaje odrębny. Pozostały przy życiu partner dziedziczy następnie dwa odrębne składniki majątku jako poprzedni spadkobierca i może rozporządzać majątkiem zmarłego jedynie w ograniczonym zakresie. Dotyczy to na przykład nieruchomości. Jeżeli umrze także pozostały przy życiu partner, kolejny spadkobierca – zwykle dzieci – dziedziczy odrębny majątek osoby, która zmarła jako pierwsza, jako kolejny spadkobierca, i majątek osoby, która zmarła jako ostatnia, jako „normalny” spadkobierca. W takim przypadku dzieci nie podlegają wydziedziczeniu, a jedynie dziedziczą później.

Obydwa modele będą odpowiednie dla małżonków i partnerów życiowych, którzy chcą chronić swojego pozostałego przy życiu partnera – czy to za pomocą pieniędzy, czy nieruchomości.
Czytaj także: Tyle lat musisz przepracować, aby po rozwiązaniu umowy otrzymać odprawę

Zalety testamentu berlińskiego

Testament berliński ma kilka zalet. Z jednej strony Twój majątek może zostać przekazany pozostałemu przy życiu partnerowi bez sporu o spadek. Jest to szczególnie przydatne w przypadku spadkodawcy posiadającego dzieci , którego majątek składa się niemal wyłącznie z nieruchomości , w którym wdowa lub wdowiec chce dalej mieszkać.

W przypadku dziedziczenia prawnego pozostający przy życiu małżonek musiałby spłacić swoje dzieci, aby każdy otrzymał swoją część, i prawdopodobnie w tym celu sprzedałby nieruchomość. W przypadku testamentu berlińskiego spadek jest dzielony sprawiedliwie między dzieci dopiero po śmierci obojga rodziców.

Są też wady

Testament berliński może spowodować niekorzystne skutki podatkowe. Zwłaszcza jeśli chodzi o większy majątek, ważne jest, aby mądrze wykorzystać ulgi w podatku od spadków.

Dzieciom przysługuje ulga w wysokości 400 000 euro – na każdego rodzica. Ponieważ są oni ostatnimi spadkobiercami testamentu berlińskiego i w związku z tym dziedziczą wszystko za jednym zamachem, przysługują im tylko jednorazowo wolne od podatku 400 000 euro.

Co dzieje się z testamentem w przypadku rozwodu?

W przypadku rozwodu małżonków lub rozwiązania związku partnerskiego umowa berlińska z reguły traci ważność (§ 2077 ust. 1 BGB). Dla bezpieczeństwa obaj małżonkowie powinni go razem unieważnić. Jeśli spisałeś testament odręcznie , wystarczy, że go po prostu zniszczysz. W przypadku testamentu notarialnego należy najpierw zażądać jego zwrotu z urzędu.
Czytaj także: Trzy warunki, które musi spełniać testament. W innym wypadku nie będzie ważny

Co się stanie, jeśli wdowa lub wdowiec ponownie wstąpi w związek małżeński?

To słaby punkt testamentu. Po śmierci jednego z partnerów warunki życia drugiego mogą ulec zmianie – na przykład może pojawić się nowy partner.

Przy sporządzaniu testamentu berlińskiego należy uwzględnić nowe okoliczności życiowe po śmierci współmałżonka lub partnera życiowego . Tzw. klauzula wyłączająca może regulować, że żyjący małżonek może wykreślić dzieci z testamentu – w przypadku, gdy członkowie rodziny się pokłócili.

Jednocześnie możesz zawrzeć w testamencie klauzulę dotyczącą ponownego zawarcia małżeństwa . Możesz to wykorzystać, aby mieć pewność, że część lub całość spadku przejdzie na dzieci, jeśli pozostały przy życiu członek rodziny ponownie wyjdzie za mąż. Źródło: t-online.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub