Przejdź do treści

Niemcy: Rekordowa liczba mandatów drogowych dla zagranicznych kierowców

06/12/2022 10:21 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:53
Niemiecka drogówka ściga zagranicznych kierowców

Wiadomości z Niemiec: Niemiecka drogówka ściga zagranicznych kierowców. W 2021 r. zagraniczni kierowcy otrzymali ponad 3 miliony mandatów za wykroczenia drogowe w Niemczech. Większość z nich dotyczyła przekroczenia dozwolonej prędkości.
Czytaj także: Polscy kierowcy będą mogli stracić prawo jazdy także za granicą

Niemiecka drogówka ściga zagranicznych kierowców

Kierowcy w Niemczech powinni bardzo uważać. Niemiecka drogówka ściga zagranicznych kierowców. W 2021 r. wystawiono im 3,18 mln mandatów za wykroczenia drogowe w Niemczech. To o 10% więcej niż w 2020 r. (2,89 mln) i więcej niż kiedykolwiek. Liczba zidentyfikowanych wykroczeń drogowych spowodowanych przez zagranicznych kierowców wzrosła w Niemczech czterokrotnie od 2015 r. Większość spraw dotyczyła mandatów wystawionych za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Kierowco, zagraniczne mandaty dosięgną cię w Polsce!

W Unii Europejskiej dopiero od 2013 r. możliwe jest transgraniczne ściganie zagranicznych sprawców wykroczeń drogowych w przypadku szczególnie poważnych wykroczeń drogowych. Przepisy umożliwią ściganie przestępstw i wykroczeń drogowych niezależnie od tego, w jakim państwie Unii zostały popełnione, z którego kraju pochodzi kierowca i w jakim państwie zarejestrowany jest pojazd, którym naruszono przepisy. Możemy zostać ukarani za przekroczenie prędkości, niezatrzymanie się na czerwonym świetle, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jazdę bez kasku, pasów bezpieczeństwa oraz za rozmowy przez telefon komórkowy podczas jazdy, czy korzystanie z niedozwolonego pasa ruchu.

W krajach UE zostały otwarte punkty kontaktowe, które zajmują się wymiana danych o właścicielach aut zarejestrowanych przez fotoradary. Wymiana danych trwa zaledwie kilka dni, dlatego też jeżeli jesteśmy właśnie na wakacjach za granicą, możemy spodziewać się mandatu zanim wrócimy z urlopu.

Utrata polskiego prawa jazdy za granicą

Europejska Rada Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym proponuje zmiany europejskiego taryfikatora punktów karnych i bazy danych o kierowcach. Oznacza to, że punkty karne zdobyte w Polsce liczyłyby się tak samo za granicą, np. w Niemczech! System kontroli kierowców pozwoliłby na odebrania prawa jazdy za granicą.

Obecnie otrzymując mandat za wykroczenie popełnione za granicą, wystarczy go zapłacić, by zostać rozliczonym. Nikt nie dopisuje punktów karnych i nie grozi egzaminem sprawdzającym. Jeśli za cięższe wykroczenie kierowca otrzyma np. miesięczny zakaz kierowania w Niemczech, to i tak obowiązuje on tylko w Niemczech – w Polsce nie traci uprawnień.

Po wprowadzeniu zmian europejskiego taryfikatora punktów karnych i bazy danych o kierowcach, nie wystarczy jednie zapłata mandatu. Jak podaje Auto Świat, wszystkie kraje mają mieć ujednolicony system karania kierowców punktami karnymi albo czasowym zatrzymaniem prawa jazdy przynajmniej w odniesieniu do kilku najważniejszych, albo najczęściej popełnianych wykroczeń. Ma zostać stworzona wspólna europejska baza danych o prawach jazdy i kierowcach, a także o nałożonych na nich karach niefinansowych.

Oznacza to, że popełniając wykroczenie w Niemczech, kierowca otrzyma wezwanie na egzamin sprawdzający w Polsce. Jeśli go nie zda – musi oddać prawo jazdy. Czytaj dalej>>>

źródło: BILD, PolskiObserwator.de