Przejdź do treści

Wyższa płaca minimalna w 2023 roku to większe kary dla kierowców. Nawet do 72 tysięcy złotych!

30/01/2023 13:00 - AKTUALIZACJA 15/01/2024 18:34
przez ten znak kierowcy masowo tracą prawa jazdy

Wyższa płaca minimalna w 2023 roku to także nowe kary dla kierowców. Nawet do 72 tysięcy złotych!
Czytaj także: Ukryty otwieracz do butelek. Znajduje się w każdym samochodzie

Wyższa płaca minimalna to nowe kary dla kierowców, nawet 72 tysiące złotych!

Od nowego roku w Polsce obowiązuje nowy poziom płacy minimalnej, a w kolejnych miesiącach nastąpi jeszcze jedna podwyżka. Zgodnie z rozporządzeniem przyjętym przez Radę Ministrów podstawowe wynagrodzenie w Polsce od stycznia 2023 roku wzrosło do 3 tys. 49 złotych brutto (ok. 2,7 tys. złotych netto), a potem do 3,6 tys. złotych brutto (ponad 2,78 tys. złotych netto).

Z tymi zmianami wiążą się też dwie korekty kar dla kierowców. W najbardziej skrajnym przypadku w drugim półroczu 2023 będzie trzeba zapłacić aż 72 tysięcy złotych. Warto uważać, ponieważ niektóre kary obowiązują także za niedopełnienie formalności. Poziom płacy minimalnej jest istotny, ponieważ wysokość kar za brak OC i brak deklaracji PCC-3 jest uzależniania od wysokości podstawowego wynagrodzenia

Co ważne, niewykupienie polisy OC dla zarejestrowanego pojazdu jest określane nie tylko na podstawie płacy minimalnej, ale też długości przerwy w obowiązkowym ubezpieczeniu samochodu. W przypadku, gdy samochód nie ma wykupionej policy OC przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ma prawo zwrócić się do kierowcy o zapłatę dwukrotnej kwoty podstawowego wynagrodzenia.

Za przerwę trwającą od 4 do 14 dni przewidziano karę w wysokości płacy minimalnej, zaś po przekroczeniu tego terminu w drugim półroczu kwota do zapłacenia wzrasta nawet do 7,2 tys. zł (przerwa dłuższa niż 14-dniowa w drugim półroczu). Z kolei deklarację PCC-3 trzeba złożyć w ciągu 14 dni od zakupu samochodu. Kara za niedopełnienie tego obowiązku wynosi od 10% wysokości płacy minimalnej aż do jej 20-krotności, co w drugim półroczu 2023 roku wyniesie aż 72 tys. złotych.

>>>> Dostałeś ten list z urzędu? Oto, co ci grozi, jeśli go zignorujesz 

Źródło: Onet.pl, PolskiObserwator.de