Przejdź do treści

Zmiany w kodeksie drogowym. Za niektóre wykroczenia będzie można łatwo stracić prawo jazdy

Tagi:
25/08/2022 10:18 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 23:19

Wiadomości z Polski: Odebranie prawa jazdy od września 2022. Od 17 września 2022 roku w życie wejdą zaostrzone zasady związane z taryfikatorem mandatów. Oto 17 najwyżej punktowanych wykroczeń. W niektórych przypadkach można stracić prawo jazdy.

Odebranie prawa jazdy od września 2022
Photo by Jan Baborák on Unsplash

Odebranie prawa jazdy od września 2022

Wybierając się samochodem do Polski, należy pamiętać, że we wrześniu zaczyna obowiązywać tam nowy taryfikator mandatów. W niektórych przypadkach można łatwo stracić prawo jazdy. Wrześniowe zmiany to trzecia część reformy działań mających spowodować większe bezpieczeństwo na drodze.

Już 17 września kierowców w Polsce czekają nowe kary za wykroczenia i przestępstwa drogowe. Za niektóre będzie można otrzymać nawet 15 punktów karnych, a recydywiści zapłacą podwójnie i mogą stracić prawo jazdy w ciągu SEKUNDY.

Już we wrześniu w kodeksie drogowym pojawi się definicja „recydywy”. Dotyczyć będzie ona złamania tych samych przepisów w ciągu dwóch lat od ostatniego wykroczenia. Zgodnie z zasadą „razy dwa”, kierowca w takiej sytuacji otrzyma podwojoną stawkę mandatu. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Uwaga kierowcy! Od września w Polsce zacznie obowiązywać zasada „razy dwa” 

Najważniejsze zmiany w polskim kodeksie drogowym:

 • kasuje możliwość zdjęcia 6 punktów karnych po kursie w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego
 • przedłuża czas ważności punktów na koncie kierowcy z jednego roku do dwóch lat. Okres 24 miesięcy liczony będzie nie od dnia przyznania ich przez policję, ale od dnia opłacenia mandatu!
 • wprowadzenie możliwości wystawienia nawet 15 punktów karnych za jednorazowe przestępstwo lub wykroczenie.

17 najwyżej punktowanych wykroczeń w Polsce

Nawet 15 punktów karnych kierowcy otrzymują od 17 września za jednorazowe przestępstwo lub wykroczenie. Oto najwyżej punktowane wykroczenia:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,
 • spowodowanie wypadku drogowego, niezastosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego,
 • prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień,
 • złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h,
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”,
 • objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,
 • przewożenie więcej niż dwojga  dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową pod prąd,
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym o 10 lub więcej.

Za rozmowę przez telefon komórkowy trzymany w dłoni w czasie jazdy kierowca zostanie ukarany mandatem i 12 punktami karnymi.

źródło: GOV.pl, PolskiObserwator.de