Przejdź do treści

Ogłoszenie o rozpoczęciu dialogu rynkowego

04/07/2017 07:12

Ogłoszenie o rozpoczęciu dialogu rynkowego dotyczącego nieruchomości przy ul. Unter den Linden 70/72 w Berlinie w ramach przygotowania do realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do dialogu rynkowego, którego celem jest zebranie i analiza informacji wraz z przedstawieniem warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiącej własność polskiego Skarbu Państwa w Berlinie (Niemcy) przy ul. Unter den Linden 70/72. Die deutsche Version befindet sich hier

Zamierzeniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest zrealizowanie w latach 2017-2021[1] inwestycji polegającej na wzniesieniu siedziby Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie oraz towarzyszącej ambasadzie części komercyjnej (budynku komercyjnego) w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na wstępnych zasadach określonych poniżej.

Niniejszy dialog rynkowy służyć ma rozpoznaniu rynku potencjalnych partnerów i instytucji finansowych w określeniu wizji i warunków możliwych wariantów realizacyjnych inwestycji oraz lepszemu przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru Partnera Prywatnego. W ramach dialogu rynkowego nie przewiduje się składania wiążących ofert. Czytaj dalej na stronie Ambasady RP w Berlinie

Źródło: Serwis Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl