Przejdź do treści

Do czego służy formularz U3

26/10/2016 06:00

Otrzymałem formularz U3 – do czego służy, co mam z nim zrobić?

Gdy transferuje się zasiłek, urząd pracy w kraju, w którym poszukuje Pan pracy, jest zobowiązany o wszelkich zmianach w Pana sytuacji informować instytucję, która przyznała Panu prawo do zasiłku. Jest to na przykład podjęcie pracy, niezgłoszenie się na obowiązkową wizytę w urzędzie lub uzyskanie dodatkowego dochodu. Informacje te mogą mieć wpływ na Pana prawo do świadczeń – w konsekwencji może Pan zasiłek utracić lub zostanie zmniejszona jego kwota. O tym, że urząd pracy kraju, do którego transferowany jest zasiłek, przekazał taką wiadomość do kraju, który wypłaca zasiłek, został Pan poinformowany właśnie formularzem U3. W przypadku, gdyby miał Pan jakiekolwiek zastrzeżenia, co do przekazywanych informacji, proszę skontaktować się od razu z urzędem, który go wystawił.

Więcej informacji znajduje się w serwisie Powroty:  Transfer świadczeń społecznych z zagranicy

 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24