Przejdź do treści

Czy mieszkając w Niemczech mogę pobierać świadczenie „500+” w Polsce?

22/07/2019 11:31

Czy mieszkając z rodziną w Niemczech mamy prawo do pobierania świadczenia „500+” w Polsce? A w przypadku, kiedy jeden z rodziców mieszka wraz z dziećmi w Polsce, a drugi pracuje w Niemczech? Odpowiadamy.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.

Czy Polacy mieszkający za granicą mają prawo do pobierania tego świadczenia? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na pytania Polaków mieszkających za granicą.

Polacy mieszkający z rodziną w Niemczech

Warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do świadczenia z programu „Rodzina 500+” jest posiadanie przez obywateli polskich faktycznego miejsca zamieszkania w trakcie pobierania świadczeń (nie mylić z zameldowaniem) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Jeżeli więc rodzice z dziećmi zamieszkują na terytorium jednego z państw UE, EOG np. Niemiec, Norwegii lub Szwajcarii, przyznanie wszystkich świadczeń rodzinnych powinno odbywać się wyłącznie na podstawie ustawodawstwa państwa zamieszkania – tym samym nie przysługują świadczenia z Polski.

Jeden z rodziców mieszka wraz z dziećmi w Polsce, a drugi pracuje w Niemczech

Jeżeli jeden z rodziców mieszka wraz z dziećmi w Polsce, a drugi pracuje za granicą w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii, prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest w oparciu o unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – co ważne, rodzic nie może pobierać podobnych świadczeń na te same dzieci w innym kraju.

W przypadku podania we wniosku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym (np. niewskazanie miejsca zamieszkania poza granicami RP) istnieje możliwość uznania wypłaconych świadczeń za nienależnie pobrane. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Polscy emigranci często zastanawiają się w którym kraju złożyć wniosek o zasiłek rodzinny jako pierwszy – w Polsce czy w Niemczech. Istotne znaczenie w tej kwestii ma to, w którym kraju wykonywana jest działalność zawodowa oraz w jakim kraju mieszkają dzieci.

Pierwszeństwo wypłacania świadczenia posiadają Niemcy, jeśli jeden ze współmałżonków pracuje na terenie Niemiec, a drugi nie jest tam zatrudniony. Natomiast jeśli działalność zawodowa wykonywana jest w dwóch różnych krajach np. gdy małżonek pracuje w Niemczech, a współmałżonek pracuje w Polsce, wówczas pierwszeństwo wypłaty posiada Państwo w którym mieszkają dzieci. W przypadku, gdy oboje z małżonków zatrudnieni są w Niemczech, pierwszeństwo wypłacania świadczenia posiadają Niemcy.

Co zrobić, jeśli pobierane są podobne świadczenia za granicą?

Świadczenia takie mogą być pobierane w dwóch państwach, ale nie w pełnej wysokości. W takim przypadku jedno państwo wypłaci pełne świadczenie według własnego ustawodawstwa, a drugie – tzw. dodatek dyferencyjny, czyli kwotę będącą różnicą pomiędzy wysokością świadczeń polskich, a świadczeń danego kraju. W związku z tym można ubiegać się w Niemczech o dodatek dyferencyjny wtedy przyznane świadczenie niemieckie zostanie pomniejszone o kwotę polskiego zasiłku w tym wypadku 500 zł. Jednak jeśli pierwszeństwo wypłaty posiadają Niemcy, nie mamy możliwości starania się o 500+, ponieważ kwota zasiłku Kindergeld jest zdecydowanie wyższa.

źródło: PolskiObserwator.de, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24