Przejdź do treści

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop w Niemczech?

28/12/2021 12:47

Do kiedy można wykorzystać zaległy urlop w Niemczech? Jest wyznaczony konkretny termin.

Do kiedy można wykorzystać zaległy urlop w Niemczech

Do kiedy można wykorzystać zaległy urlop w Niemczech: Oto co mówi prawo

Prawo do urlopu w Niemczech reguluje federalna ustawa (BUrlG). Według niej, wszyscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech mają prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Według § 7 ustęp 3 zdanie 1 ww. ustawy, urlop musi zostać udzielony i wykorzystany w bieżącym roku kalendarzowym. Więcej na temat prawa do urlopu w Niemczech pisaliśmy TUTAJ. Istnieją jednak sytuacje, kiedy pracownik nie może wykorzystać zaległego urlopu. I co wtedy?

Niewykorzystany urlop z ważnego powodu

Jeżeli w wyjątkowych przypadkach istnieją ważne powody, np. choroba, czy operacja kiedy pracownik nie może wykorzystać dni urlopowych w ciągu bieżącego roku, zaległy urlop może zostać przeniesiony na następny rok. W nowym roku pozostałe dni urlopu należy wykorzystać do 31 marca. W przeciwnym razie przepada.

Dni wolne od pracy w Niemczech w 2022 roku

Należy nadmienić, że w niektórych firmach w Niemczech można przenieść zaległy urlop na na następny rok bez ważnego powodu. Także w tym wypadku, należy wykorzystać go najpóźniej w pierwszym kwartale nowego roku.

Czy można otrzymać pieniądze za niewykorzystany urlopu?

Nie. Dni urlopowe służą do wypoczynku i regeneracji sił pracownika. Pojęcie „wynagrodzenia zamiast wypoczynku” nie jest zatem zgodne z przepisami federalnej ustawy urlopowej. Jeśli urlop nie zostanie wykorzystany do 31 marca, przepadnie na stałe.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi odchodzącemu z pracy.

Zwolnienie lekarskie podczas urlopu

Zgodnie z ustawą urlopową, wystąpienie choroby automatycznie przerywa urlop. W przypadku, kiedy pracownik jest chory dłużej niż do 31 marca i nie wykorzystał jeszcze urlopu z poprzedniego roku, to w tej sytuacji go nie traci. Co zrobić, jeżeli zachorujemy podczas urlopu w Polsce?

Jak najlepiej zaplanować urlop w Niemczech w 2022 roku?

Warto pomyśleć już o przyszłorocznym urlopie. Zaplanuj swój wypoczynek w 2022 roku strategicznie. W ten sposób, możesz sprawić, że wykorzystując mniej dni urlopowych, odpoczniesz nieco dłużej. Czytaj dalej>>

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26